Dziś na maturze m.in. obowiązkowy egzamin z matematyki 

Około 310 tys. maturzystów przystąpiło we wtorek po godz. 9 do obowiązkowego dla wszystkich abiturientów pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Po południu część maturzystów zdawać będzie egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej. 

Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym. Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym odbędzie się w piątek.

Maturzyści – tegoroczni absolwenci z liceów ogólnokształcących – muszą też obowiązkowo przystąpić do jednego egzaminu z przedmiotu do wyboru; chętni będą mogli przystąpić do pięciu takich egzaminów. Egzaminy te zdawane są tylko na jednym rozszerzonym poziomie. W tej kategorii znalazły się więc także przedmioty, które maturzyści zdają obowiązkowo na poziomie podstawowym, w tym matematyka.

Najczęściej wybieranym przez licealistów przedmiotem na poziomie rozszerzonym jest w tym roku język angielski – zdawać chce go 48 proc. zdających. Na drugim miejscu znalazła się właśnie matematyka; chęć zdawania egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym zadeklarowało 26,5 proc. maturzystów z liceów.

Z kolei maturzyści – tegoroczni absolwenci z techników – mogą, ale nie muszą, przystąpić do pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru; maksymalnie mogą przystąpić do sześciu takich egzaminów. W technikach chęć zdawania matematyki na poziomie rozszerzonym zadeklarowało 6,5 tys. abiturientów.

Czas trwania egzaminu zależy od przedmiotu, który maturzysta zdaje, oraz od jego poziomu, np. egzamin z matematyki na poziomie podstawowym trwa 170 minut, a na poziomie rozszerzonym 180 minut.

Egzaminy pisemne przeprowadzane są przed i po południu – rozpoczynają się o godzinie 9 i 14. We wtorek po południu przeprowadzony będzie egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej. Przedmiot ten należy do grupy przedmiotów do wyboru. Chęć zdawania egzaminu z niego zadeklarowało około 120 maturzystów w całym kraju.

Abiturienci – niezależnie od typu szkoły – muszą jeszcze przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Przeprowadzane są one w szkołach przez nauczycieli.

Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowe egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego.

Sesja egzaminów pisemnych potrwa do 22 maja, egzaminów ustnych – do 29 maja.

Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Termin poprawkowego egzaminu pisemnego wyznaczono na 25 sierpnia, a poprawkowe ustne w dniach 24-28 sierpnia.

PAP/RIRM

drukuj