By Peter.shaman - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81718216

Dąbrowa Górnicza: uroczystości z okazji 39. rocznicy podpisania Porozumienia Katowickiego

W Dąbrowie Górniczej trwają uroczystości z okazji 39. rocznicy podpisania Porozumienia Katowickiego. Obchody zainaugurowała Msza św. w kościele pod wezwaniem św. Antoniego z Padwy. Po Eucharystii uroczystości przeniosą się przed krzyż za bramą dawnej Huty Katowice, gdzie złożone zostaną kwiaty.

Uroczystości zakończą się przed pomnikiem Porozumienia Katowickiego. W obchodach bierze udział m.in. przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

Grzegorz Podżorny, rzecznik Śląsko – Dąbrowskiej „Solidarności” przypomniał, że to właśnie Porozumienie Katowickie dało początek działalności związków zawodowych.

Była to czwarta umowa społeczna, którą wynegocjowano w 1980 roku. Czwarta po gdańskiej, szczecińskiej i jastrzębskiej. Dotyczyła ona przede wszystkim realizacji Porozumienia Gdańskiego w zakresie tworzenia struktur „Solidarności” na terenie całego kraju. Zapisy porozumienia określały także sposób legalizacji tego nowego ruchu związkowego. Władza zobowiązała się, że uczestnicy strajków nie będą represjonowani. Był to początek takiej wolności związkowej. To było właśnie przełomowe w tych porozumieniach – akcentował rzecznik Śląsko – Dąbrowskiej „Solidarności”.

Dokument Porozumienia Katowickiego został podpisany 11 września 1980 roku między władzą a strajkującymi robotnikami.

RIRM

drukuj