Czy podatek od kopalin zostanie obniżony?

Ministerstwo Finansów chce utrzymać podatek od kopalin na dotychczasowym poziomie. Na obniżenie podatku, który płaci KGHM, liczy od przyszłego roku resort Skarbu Państwa. Posłowie PiS-u podkreślają od początku, że podatek jest zbyt wysoki.

Poseł Piotr Naimski, były wiceminister gospodarki podkreśla, że KGHM inwestuje obecnie poza Polską twierdząc, że w kraju jest to nieopłacalne.

Spór między Skarbem Państwa i ministrem finansów w tej chwili jest sporem typowym. Minister finansów chce coraz więcej pieniędzy, bo ma potrzeby i dziury budżetowe, a Skarb Państwa być może poszedł po rozum do głowy i chce w sposób bardziej racjonalny zarządzać tym, za co jeszcze odpowiada – powiedział Piotr Naimski.

Podatek od wydobycia miedzi i srebra jest pobierany w Polsce od kwietnia 2012 r. i stanowi dochód budżetu państwa. W projekcie ustawy budżetowej na ten rok zapisano dochód z podatku na poziomie 1,463 mld zł.

RIRM

drukuj