Czechy przed Trybunałem UE za odpady nielegalnie przywiezione do Polski

Komisja Europejska pozwała dziś Czechy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej za to, że nie odebrały 20 tys. ton niebezpiecznych odpadów przywiezionych do Katowic, mimo że Polska nie zgodziła się na ich przyjęcie. Spór w tej sprawie ciągnie się już sześć lat.

Odpady (mieszanina kwaśnych smół z rafinacji ropy naftowej, miału węglowego i tlenku wapnia) zostały wysłane do Katowic pod koniec 2010 r. i na początku 2011 r. przez czeską firmę i sklasyfikowane przez nią jako „produkt” w rozumieniu prawa czeskiego, a także unijnej legislacji.

Polska nie zgodziła się jednak na taką klasyfikację chemikaliów, a w konsekwencji na ich przyjęcie, i zażądała powrotu odpadów do miejsca pochodzenia na podstawie unijnych przepisów o obrocie odpadami z 2006 roku.

Także Komisja Europejska stoi na stanowisku, że zgodnie z unijnymi przepisami, jeśli właściwe organy w różnych państwach członkowskich nie są w stanie ustalić, czy przedmiotem danego przemieszczenia są odpady czy też nie, należy je traktować jako odpady, a co za tym idzie, muszą być odebrane przez państwo pochodzenia.

KE zwraca także uwagę na to, że dostawy odpadów nie poprzedziła wymagana w takiej sytuacji notyfikacja, co sprawia, że w myśl prawa unijnego dostawa była nielegalna.

Chcąc pomóc w rozwiązaniu sporu między Polską a Czechami, w listopadzie 2014 r. Komisja Europejska przesłała do Pragi pierwsze wezwanie do odebrania odpadów, jednak Czechy nie zareagowały. Kolejne wezwanie KE skierowała w październiku 2010 r. Czesi nadal nie podjęli żadnych działań, dlatego Komisja postanowiła skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu.

PAP/RIRM

drukuj
Tagi: , ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl