Brak chęci ustalenia prawdy

Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przegłosowała sprawozdanie  przedstawione przez posła Roberta Kropiwnickiego. Zakłada ono umorzenie postępowania w sprawie postawienia członków KRRiT przez Trybunałem Stanu.

Poseł Andrzej Duda złożył wniosek mniejszości przeciwny do przyjętego stanowiska. Sprawa dotyczyła nieprawidłowości jakich miała dopuścić się KRRiT przy pierwszym konkursie na miejsca, na naziemnym multipleksie cyfrowym i kwestii nieprzyznania koncesji Fundacji Lux Veritatis – nadawcy TV Trwam. Posłowie PiS podkreślali, że dokument przedstawiony przez polityka PO jest tendencyjny i polityczny.

– Uważam, że przegłosowane sprawozdanie to przykład skrajnej tendencyjności, nieobiektywności, braku chęci ustalenia prawdy. Jest to bardzo tendencyjne i bardzo nieprzyjemne. To sprawozdanie czysto polityczne, napisane na zamówienie. Pominięto nawet fakty, które podnosił jeden z sędziów wojewódzkiego sądu – zaznaczyła pos. Krystyna Pawłowicz.

Poseł Czesław Hoc złożył także wniosek formalny, w którym domagał się odrzucenia  rządowego sprawozdania. Wniosek jednak upadł.

– Przykre, że mamy głosować nad czymś, co nie nadaje się praktycznie do poważnej komisji odpowiedzialności konstytucyjnej, zniżamy się do antystandardów – powiedział pos. Czesław Hoc.

Poseł Andrzej Duda, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, składając wniosek mniejszości zakładający postawienie przed Trybunałem Stanu członków KRRiT przedstawił dwa główne argumenty. Pierwszy mówi o tym, że Krajowa Rada miała świadomość, iż STAVKA nie rozpoczęła nadawania w określonym czasie, a mimo to nie podjęła żadnych kroków prawnych, aby odebrać koncesję temu nadawcy. W drugim przypadku nie ma żadnych informacji o tym, dlaczego w miejsce KINO POLSKA wprowadzono spółkę LEMON RECORDS.

Stąd Wysoka Komisjo, moim zdaniem jest absolutnie jednoznaczne, że istnieją podstawy do tego, aby członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i jej przewodniczący zostali postawieni przed Trybunałem Stanu. Doszło bowiem w tym postępowaniu i do ewidentnych naruszeń prawa, oraz w moim przekonaniu także do złamania konstytucyjnej zasady równego traktowania podmiotów, w związku z czym składam wniosek mniejszości – oświadczył pos. Andrzej Duda.

Wniosek mniejszości zostanie dołączony do sprawozdania i przedstawiony Marszałek Sejmu.

RIRM

drukuj