fot. PAP

Posłowie o sprawozdaniu KRRiT za 2012

Posłowie z sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu rozpatrzą dziś sprawozdanie KRRiT z działalności w ub. r. wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2012 r.  Przedstawi je Jan Dworak, przewodniczący KRRiT. 

Jak mówi poseł Elżbieta Kruk, była przewodnicząca KR, są obszary działalności Rady, które budzą wiele kontrowersji i pytań; dotyczą one m.in. konkursu na miejsca na multipleksie cyfrowym oraz obecna sytuacja TV publicznej.

 – Będziemy wstępnie omawiali sprawozdanie KRRiT, które następnie będzie rozpatrywane na zebraniu plenarnym Sejmu. Mamy kilka ciekawych kwestii. Znana jest wszystkim sprawa cyfryzacji telewizji naziemnej, jej efektów i zamierzeń. Oczywiście też kłopotliwa, trudna sprawa telewizji publicznej. Tę debatę rozpoczęliśmy już na poprzednich posiedzeniach komisji. Należy to jednak kontynuować – powiedziała poseł Elżbieta Kruk.

Ważną kwestią – jak dodaje poseł Elżbieta Kruk – będą informacje dotyczące konkursu, podczas którego odrzucono wniosek TV Trwam o miejsce na pierwszy multipleks cyfrowy.

– Przedmiotem naszej debaty będzie pierwsze postępowanie na cztery miejsca na pierwszym multipleksie cyfrowym. W zasadzie zostało wprowadzone w 2011 roku, ale ostateczna decyzja ws. KRRiT została podjęta w styczniu 2012 r., a wiec w roku sprawozdawczym. Niewątpliwie więc nieprzyznanie TV Trwam miejsca na multipleksie jak najbardziej mieści się w zakresie tej debaty – zaznaczyła poseł Elżbieta Kruk.

 

Tymczasem wczoraj sprawa dyskryminacji TV Trwam była poruszana na forum Parlamentu Europejskiego. W Strasburgu  odbyła się debata na temat wolności mediów i religii. Okazją do dyskusji na ten temat jest raport, który zwraca uwagę m.in. na to, że wolność prasy, media, sektor cyfrowy i dziennikarstwo są dobrami publicznymi. [Więcej]

RIRM

drukuj