Sprawa Tv Trwam nadal niewyjaśniona

Tematem dzisiejszej sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu była sprawa nieprzyznania TV Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym oraz potrzeba wszczęcia przez NIK kontroli procesu koncesyjnego prowadzonego przez KRRiT.

Wniosek formalny o weryfikację działalności Krajowej Rady w tym zakresie złożyła poseł Anna Sobecka. Komisja ma takie kompetencje, aby to zweryfikować – powiedziała poseł Sobecka. Wniosek został złożony jako że KRRiT odmówiła koncesji cyfrowej dla Tv Trwam, uzasadniając to obawą o nieudźwignięcie przez Fundację Lux Veritatis ciężaru finansowego i utrzymanie multipleksu. Poseł Sobecka, zwróciła uwagę, że koncesję otrzymały firmy, którym grozi upadłość. Iwona Śledzińska Katarasińska, przewodnicząca Komisji Kultury i Środków Przekazu, stwierdziła jednak, że nie jest to sprawa dla tejże komisji a dla Najwyższej Izby Kontroli.


Pobierz Pobierz

Sejmowa Komisja złożyła już jeden wniosek o kontrole Krajowej Rady, który został przyjęty. Obecnie leży on u Marszałek Sejmu – akcentuje poseł Anna Sobecka. Zwraca przy tym uwagę, że przyśpieszyć ten proces może przewodnicząca sejmowej Komisji. Obecnie czekamy na drugie czytanie i nie możemy się doczekać – dodaje Elżbieta Kruk.


Pobierz Pobierz

Tymczasem nie ustają protesty społeczne przeciwko dyskryminacji TV Trwam. Do dzisiaj w biurze RM w Toruniu podliczono 2 mln 310 tys. 195 kopi podpisów pod protestem, kierowanym do KRRiT. Akcja zbierania podpisów trwa i będzie prowadzona do skutku.

drukuj