ARiMR będzie wypłacać dopłaty bezpośrednie dla rolników

Od dziś Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie wypłacać dopłaty bezpośrednie dla rolników. Agencja zakończyła już wypłatę zaliczek na poczet dopłat.

W sumie w formie zaliczek do rolników trafi ok. 10 mld zł, a pozostałe ponad 4 mld zł rolnicy dostaną do końca czerwca 2017 r.

W tym roku Agencja wypłaciła zaliczki po raz pierwszy w wysokości aż 70 proc. należnych dopłat. Dotychczas Agencja przekazała na konta bankowe rolników ponad 9 mld zł. O dopłaty bezpośrednie za ten rok ubiega się 1 mln 350 tys. rolników.

Agnieszka Szymańska, rzecznik ARiMR, mówi, że dopłata bezpośrednia przysługuje każdemu rolnikowi, który złoży w Agencji stosowny wniosek.

– Taki rolnik ma przynajmniej 1 ha ziemi i utrzymuje go w dobrej kulturze rolnej. Podstawowa stawka, która teraz obowiązuje to 462,05 zł za hektar. Dopłaty trafiają bezpośrednio na konta wskazane przez rolników. Form dopłat jest wiele. Dodatkowe dopłaty otrzymują rolnicy, którzy mają co najmniej 3ha, a nie więcej niż 30 ha ziemi – wyjaśnia Agnieszka Szymańska.

W tym roku na dopłaty bezpośrednie przeznaczono 14 mld 800 mln zł, czyli o blisko 316 mln zł więcej niż w ubiegłym roku.

RIRM

drukuj