fot. PAP

Apel o wstrzymanie ratyfikacji szkodliwej Konwencji Rady Europy

Na początku lutego Sejm ma podjąć końcowe prace nad upoważnieniem Prezydenta RP do ratyfikacji Konwencji Rady Europy „O zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet”.

W związku z tym Polska Federacja Ruchów Obrony Życia zwraca się z apelem do osób i organizacji przeciwnych rewolucji kulturowej, opartej na ideologii gender, aby stanowczo przeciwstawili się przyjęciu przez Polskę tego szkodliwego dokumentu.

W wystosowanym apelu organizacje prorodzinne wskazują na to, że Konwencja pod pretekstem zwalczania przemocy wobec kobiet, przemyca zapisy prawne godzące w narodową kulturę, tradycję oraz więzi małżeńskie i rodzinne.

Konwencja ta, stosując inżynierię społeczną i pod pozorem przeciwdziałania przemocy, zmierza do zmiany naszej kultury, tradycji, relacji małżeńskich i rodzinnych. Jej zapisy mówią wprost o „wykorzenianiu stereotypowych ról kobiet i mężczyzn”, co godzi w wolność wyboru sposobu życia, oznacza promocję przez państwo nietypowych form relacji wyrażających się, np. w związkach osób jednej płci. Przyjęcie tej Konwencji wymusi działania nie akceptowane przez zdecydowaną większość społeczeństwa, w tym wprowadzi zamęt do polskiego prawa, polityki społecznej i programów szkolnych” – czytamy w apelu.

Federacja zachęca do aktywnego przyłączenia się do sprzeciwu m.in. poprzez organizowanie spotkań, związanych z tym tematem, w swoich środowiskach, spotykanie się z posłami w ich biurach i przedstawianie im argumentów wskazujących na szkodliwość tej ratyfikacji oraz wysyłanie do Sejmu stosownych pism w tej sprawie.

W Polskiej Federacji Ruchów obrony życia zrzeszonych jest 87 organizacji prorodzinnych.

Przypomnijmy – Polska podpisała Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej w grudniu 2012 r. W kwietniu br. Rada Ministrów podjęła uchwałę ws. przedłożenia jej do ratyfikacji i przyjęła projekt odpowiedniej ustawy.

Projekt poparły sejmowe komisje, choć PiS domagało się odrzucenia go w pierwszym czytaniu. Przeciwko ratyfikacji szkodliwej dla rodziny konwencji są m.in. środowiska pro-life i prorodzinne. Księża biskupi podkreślają, że dokument w definicji płci pomija naturalne różnice biologiczne pomiędzy kobietą i mężczyzną.

APEL ORGANIZACJI PRORODZINNYCH W OBRONIE [CZYTAJ]

RIRM

 

drukuj