Apel o obronę „okien życia”

Fundacja CitizenGO apeluje o obronę „okien życia”. Do ich likwidacji wzywa Komitet Praw Dziecka Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zdaniem Komitetu idea „Okien Życia”, narusza prawo dziecka do tożsamości i jest niezgodna z Konwencją o prawach dziecka.

Sprzeciw wobec stanowiska ONZ można wyrazić podpisujący petycję na stronie CitizenGO – mówi Magdalena Korzekwa, menadżer CitizenGO w Polsce.

– Do stanowiska Komitetu Praw Dziecka odniósł się Rzecznik Praw Dziecka, który zwrócił uwagę na to, że prawo do tożsamości nigdy nie może wyprzedzać prawa do życia. Bardzo zachęcam do tego, aby wesprzeć Rzecznika Praw Dziecka w jego stanowisku. Niejednokrotnie z panem rzecznikiem nie zgadzaliśmy się, zachęcaliśmy do tego, aby rzeczywiście bronił dzieci – zwłaszcza dzieci nienarodzonych. Tym bardziej warto wesprzeć jego działanie, które staje jasno po stronie prawa do życia. Dlatego bardzo zachęcam do tego, żeby dołączyć do listu, w którym zwracamy się bezpośrednio do Komitetu Praw Dziecka. Popieramy stanowisko Rzecznika Praw Dziecka pana Marka Michalaka. Aby podpisać się pod takim listem, który trafi bezpośrednio do Komitetu Praw Dziecka ONZ w Genewie – podkreśla Magdalena Korzekwa.

We wrześniu Polska przedstawiła sprawozdanie z wykonywania Konwencji o prawach dziecka przed Komitetem Praw Dziecka ONZ.

Komitet rekomenduje – w ostateczności – udostępnienie instytucji „anonimowego porodu” w szpitalu.

RIRM

drukuj