Anna Maria Anders pełnomocnikiem ds. dialogu międzynarodowego

Anna Maria Anders została przewodniczącą Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa i nowym pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów ds. dialogu międzynarodowego – poinformowała premier Beata Szydło.

– Powołałam panią Annę Marię Andres na stanowisko przewodniczącej Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa i jednocześnie na stanowisko pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. dialogu międzynarodowego w randze sekretarza stanu – powiedziała premier na piątkowej konferencji prasowej.

– Dla nas jest ogromnym zaszczytem, że pani zgodziła się pełnić tę funkcję, że dołącza pani do prac drużyny, biało-czerwonej drużyny Prawa i Sprawiedliwości – powiedziała szefowa rządu.

Premier Szydło podkreśliła wagę „dialogu międzynarodowego, spraw związanych z tym wszystkim, co jest dla Polski szczególnie ważne, z upamiętnianiem, również ochroną pamięci miejsc walki i męczeństwa” i mówienia „o tym, co jest dla każdego z Polaków istotne niezmiernie, czyli o patriotyzmie”.

Anna Maria Anders powiedziała, że powierzenie jej tych funkcji, to dla niej wielki zaszczyt.

PAP/RIRM

drukuj