Ambasador USA: rozczarowująca postawa Rosji

Amerykański ambasador przy OBWE Daniel Baer wyraził w czwartek „głęboki zawód” wahaniem się Rosji w sprawie wysłania na Ukrainę dodatkowych obserwatorów tej organizacji. Przypomniał, że oficjalne deklaracje Rosji wskazywały, że popiera ona wysłanie misji.

Jest to głęboko rozczarowujące, zwłaszcza biorąc pod uwagę publiczne deklaracje Federacji Rosyjskiej wskazujące, że popiera ona projekt i jest świadoma, iż wysłanie obserwatorów w teren jest sprawą pilną – oświadczył Baer w komunikacie opublikowanym w Wiedniu.

OBWE z inicjatywy krajów zachodnich zamierza wysłać na ogarniętą kryzysem Ukrainę około 100 obserwatorów. Ich zadaniem byłoby monitorowanie kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz poszanowaniem praw człowieka i mniejszości etnicznych. 13 marca poinformowano, że Rosja popiera pomysł „szybkiego zatwierdzenia i wysłania” misji.

Przedstawiciele Rosji nalegali, by misja nie ograniczała się do południowych i wschodnich regionów Ukrainy, a objęła cały kraj. Baer wskazał, że zasięg geograficzny misji został wyraźnie sprecyzowany. „Ma obejmować cały kraj, co – przypomnijmy – było żądaniem waszego rządu” – napisał Baer pod adresem delegacji Rosji. „Nie ma wymówek dla braku dalszych działań” – podkreślił, podając w wątpliwość „szczerość” strony rosyjskiej.

Wysłanie misji wymaga jednomyślności wszystkich 57 państw członkowskich Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

PAP/RIRM

drukuj