fot. PAP/Jakub Kamiński

Do AAN trafiły wartościowe archiwa „S”

Cenne dokumenty dotyczące działalności NSZZ „Solidarność” trafiły do Archiwum Akt Nowych. Chodzi o materiały należące do Konrada Maruszczyka, byłego sekretarza zarządu gdańskiej „S” oraz dokumenty Komisji Charytatywnej przy kościele św. Brygidy w Gdańsku.

Wśród nich znajdują się m.in. notesy i notatniki dotyczące działalności związku, listy internowanych z czasów Stanu Wojennego oraz plakaty solidarnościowe.

Wszystkie dokumenty i pamiątki przekazała Maria Nowicka Maruszczyk, żona sekretarza gdańskiej „S” w latach 80.

Dr Grzegorz Majchrzak z Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej podkreślił, że dzięki uzyskanym materiałom będzie można w większym stopniu poznać historię „Solidarności”.

– Dokumenty przekazane przez panią Marię Maruszczyk są dokumentami bardzo cennymi, bo uzupełniają naszą wiedzę na temat „Solidarności”. Jej mąż Konrad był dosyć ważnym działaczem w gdańskiej Solidarności. W czasie swojej działalności zebrał sporo interesujących materiałów, które dla historyków zajmujących się tym okresem są bardzo ważnym uzupełnieniem wiedzy – podkreślił dr Grzegorz Majchrzak.

Przedstawiciele Archiwum Akt Nowych zaprezentowali również pozyskane depesze Agencji Reuters, które były wysyłane z Warszawy w latach 80. Obejmują one siedem kartonów wraz z fotografiami; po opracowaniu zostaną udostępnione badaczom.

RIRM

drukuj