PAP/Tomasz Gzell

78. rocznica powstania Armii Krajowej

Mija 78 lat od powstania Armii Krajowej. Podziemne wojsko liczyło w pewnym momencie ok. 380 tys. żołnierzy. W piątek w całej Polsce odbywały się uroczystości upamiętniające.

78 lat temu Związek Walki Zbrojnej – konspiracyjna organizacja wojskowa został przemianowany na Armię Krajową.

– Armia Krajowa miała zrealizować plan, który wówczas powstał w kręgach rządowych, plan powstania powszechnego – podkreślił prof. Tomasz Panfil z Instytutu Pamięci Narodowej.

Od tej pory Armia Krajowa była jedyną państwową armią konspiracyjną.

– Armią, która w okresie swojego największego rozwoju, na początku lata 1944 liczyła ok. 350-380 tys. żołnierzy – wskazał dr Mateusz Szpytma, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Żołnierze Armii Krajowej walczyli z dwoma okupantami – niemieckim i sowieckim.

– Niestety Armia Krajowa, która oddała tak wiele krwi walcząc z Niemcami, była później niszczona przez Związek Sowiecki. W związku z ofensywą i represjami ze strony Sowietów musiała zostać rozwiązana – akcentował wiceprezes IPN.

Armia Krajowa była częścią Polskiego Państwa Podziemnego. Jego rozbudowane struktury obejmowały niemal każdy element okupowanej Polski. Wiedzę na temat tej organizacji można zdobyć grając w nową grę edukacyjną „Polskie Państwo Podziemne” – poinformował Instytut Pamięci Narodowej. Gra dostępna jest także w wersji mobilnej, w formie aplikacji o tej samej nazwie. Gra przybliża historię żołnierzy podziemia niepodległościowego – tłumaczył dr Paweł Skubisz, dyrektor Szczecińskiego Oddziału IPN.

– Przybliża nie tylko historię struktur wojskowych Armii Krajowej, ale również pionów cywilnych: sądownictwa, tajnej edukacji, tajnej prasy i innych istotnych elementów – wskazywał.

Gra, oprócz edukacji, ma za zadanie kształtować w młodzieży pewne wartości i postawy – podkreślają twórcy.

W dniu, który był początkiem Armii Krajowej, w Warszawie odbywały się uroczystości mające oddać hołd żołnierzom. Tym poległym i żyjącym. O ich niezwykłej roli mówił Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

– Dzisiaj bardzo dziękujemy, że jesteście z nami, że nie przestajecie dawać świadectwa, że nie przestajecie być nauczycielami nas młodszych i tych co przyjdą po nas, jak służyć Polsce i jak Polskę kochać – mówił Jan Józef Kasprzyk.

Żołnierzy Armii Krajowej upamiętniono także w innych miejscach w Polsce, m.in. w Lublinie.

TV Trwam News

drukuj