fot. episkopat.pl

37. rocznica śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

19 października br. mija 37. rocznica męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Jest to również III Narodowy Dzień Duchownych Niezłomnych.

19 października br. mija 37. rocznica porwania i męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Tego dnia przypadają także obchody Święta Duchownych Niezłomnych. Z tej okazji zorganizowano uroczyste obchody tych wydarzeń.

19 października 2021 roku o godz. 18.00 w kościele pw. Stanisława Kostki w Warszawie zostanie odprawiona uroczysta Msza św. rocznicowa z modlitwą o kanonizację kapłana. Eucharystii będzie przewodniczył ks. bp Tadeusz Pikus. Msza rozpocznie się od uroczystej procesji do grobu męczennika przy dźwiękach bicia dzwonu Jerzy poświęconego w 1987 r. przez Jana Pawła II. Po Eucharystii przy grobie męczennika złożone zostaną wieńce.

„W uroczystości wezmą udział przedstawiciele rodziny Państwa Popiełuszków, przedstawiciele rządu, samorządów, liczne reprezentacje regionów i zakładów pracy NSZZ Solidarność, przedstawiciele służb mundurowych oraz licznych instytucji, a także środowisko przyjaciół i współpracowników bł. ks. Jerzego Popiełuszki” – informują organizatorzy.

Przybyli na uroczyste obchody w godz. 10.00-16.00 będą mogli obejrzeć relikwie sutanny, koszuli oraz przedmiotów, które w momencie śmierci miał ze sobą kapelan Solidarności.

„Dzień wcześniej na terenie kościelnym otwarta zostanie wystawa plenerowa +Dekalog Księdza Jerzego+ zrealizowana we współpracy Białostockiego Oddziału IPN, Fundacji +Dobro+ prowadzonej przez Państwa Popiełuszków, Muzeum bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Samorząd Województwa Podlaskiego. Wystawa ta była do tej pory eksponowana jedynie w Rzymie na uniwersytecie Urbaniana oraz w Białymstoku” – wyjaśniają organizatorzy obchodów.

Patronat narodowy nad wydarzeniem objął Andrzej Duda, prezydent RP. Partnerem wydarzenia jest NSZZ „Solidarność”. Transmisja Mszy św. będzie dostępna w internecie Radia Maryja oraz archidiecezji warszawskiej.

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko, urodził się w 1947 roku w Okopach na Białostocczyźnie. Po zdaniu matury wstąpił do Warszawskiego Seminarium Duchownego. Jako kleryk odbywał przymusową służbę wojskową w specjalnej jednostce kleryckiej w Bartoszycach, gdzie wobec komunistycznej indoktrynacji dał się poznać jako niezłomny obrońca wiary i wartości. Po święceniach kapłańskich w 1972 roku pełnił posługę w kilku parafiach archidiecezji warszawskiej, zajmując się m.in. duszpasterstwem młodzieży i służby zdrowia.

W ostatnich latach życia posługiwał w parafii św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, gdzie związał się z Solidarnością i celebrował comiesięczne Msze św. za Ojczyznę gromadzące  wokół świątyni wielotysięczne tłumy. W czasie stanu wojennego ks. Jerzy Popiełuszko występował w obronie internowanych, wskutek czego stał się obiektem nękania i prowokacji ze strony służb komunistycznego reżimu.

Swoją ostatnią duszpasterską podróż odbył 19 października 1984 roku do parafii pw. Św. Polskich Braci Męczenników do Bydgoszczy. Podczas podróży powrotnej został bestialsko zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki, który miał miejsce 3 listopada 1984 roku, zgromadził blisko 1 mln rzeszę ludzi. Od 1984 roku grób księdza męczennika odwiedziło blisko 23 mln wiernych, w tym liczni kardynałowie, biskupi, prezydenci i przedstawiciele świata kultury.

6 czerwca 2010 roku papież Benedykt XVI zaliczył księdza Jerzego Popiełuszkę do grona błogosławionych, a papież Franciszek w 2014 r. ustanowił go patronem Solidarności.

radiomaryja.pl

drukuj