36. Europejskie Spotkanie Młodych w Strasburgu

W Strasburgu odbywa się Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez Wspólnotę z Taizé. To kolejny etap „Pielgrzymki zaufania przez Ziemię”, zainicjowanej pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku przez twórcę Wspólnoty, brata Rogera.

W tym roku w spotkaniu bierze udział ok. 30 tys. osób w tym, 4,5 tys. z Polski. W sobotę młodzi zostali przywitani w parafiach, a także udali się do rodzin, które będą ich gościły. Wieczorem spotkali się na modlitwie.

W niedzielę młodzież będzie uczestniczyła we Mszach św. w parafiach goszczących. Po południu w rożnych miejscach Strasburga odbędą się spotkania tematyczne dotyczące m.in. wiary i życia wewnętrznego, spraw społecznych, Europy, czy sztuki.

Ks. dr Tadeusz Piwowarski, proboszcz parafii w Jurkowie koło Limanowej, powiedział że w Europejskim Spotkaniu Młodych bierze udział już po raz 26. Jak mówi – te spotkania mają jeden główny cel; tworzą wspólnotę modlitwy, pracy, niezwykłej życzliwości; gdzie wszyscy czują się jak siostry i bracia.

– To spotkanie jest jedną wielką modlitwą, jedną wielką medytacją, wymianą poglądów, dyskutowaniu o różnicach (często się różnimy).  Piękne jest to, że chociaż mówimy różnymi językami wspólnie się modlimy. Na przykład wspólnie odmawiamy w różnych językach modlitwę Ojcze Nasz. Robi to niesamowite wrażenie – powiedział ks. dr Tadeusz Piwowarski.

Pani Maria, która na spotkanie młodych przybyła po raz 6, zwraca uwagę że dziś w rozkrzyczanym świecie można w ciszy serca modlić się we wspólnocie.

– Jest to niesamowita radość, że młodym ludziom chce się zbierać w jednym miejscu. Pokonywać naprawdę bardzo duże odległości, przybywać w jedno miejsce żeby się wspólnie modlić, spotykać. Grupowe spotkanie i grupowa modlitwa mają zupełnie inny wymiar niż pojedynczej osoby.  Są to niezapomniane chwile – powiedziała pani Maria.

Ks. Tomasz Pyrcha akcentuje, że uczestnicy spotkania mogą poznać bogactwo Kościoła. Przybywają na nie katolicy, ale również chrześcijanie innych wyznań. Wszyscy modlą się o pokój.

– Tam wspólnie modlimy się o pokój na świecie, bo wiemy, że chrześcijaństwo jest dzisiaj religią najbardziej prześladowaną. Modlimy się również za tych, którzy dziś umierają za wiarę. To wielkie bogactwo spotkania z ludźmi różnych kultur, różnych języków. Młodzież to wspaniale ubogaca – powiedział ks. Tomasz Pyrcha.

W przesłaniu do uczestników 36. Europejskiego Spotkania Młodych Ojciec św.  Franciszek zaapelował o przezwyciężenie podziałów między chrześcijanami.

„Jesteście świadomi tego, że podział między chrześcijanami stanowi przeszkodę w wypełnieniu misji powierzonej Kościołowi i że orędzie chrześcijańskie byłoby dużo bardziej wiarygodne, gdyby chrześcijanie przezwyciężyli dzielące ich różnice” – podkreślił Papież Franciszek. WIĘCEJ 

Spotkanie młodych w Strasburgu potrwa do pierwszego stycznia 2014 r.

Rozważania, które brat Alois będzie wygłaszał do młodych podczas modlitwy, będą publikowane na stronie:

www.taize.fr/pl_article16181.html

Szczegółowy program spotkania jest dostępny:

www.taize.fr/pl_article9361.html

RIRM

drukuj