Łotwa: trwa 39. Europejskie Spotkanie Młodych

W Rydze trwa 39. Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez Wspólnotę Taizé. Do stolicy Łotwy przybyło piętnaście tysięcy młodych chrześcijan nie tylko z Europy, ale i z innych kontynentów. W spotkaniu bierze udział około czterech tysięcy Polaków.

Po raz pierwszy Europejskie Spotkanie Młodych odbywa się w kraju bałtyckim, który był częścią dawnego Związku Sowieckiego. Hasłem tegorocznego spotkania są słowa „Razem torujmy drogi nadziei”.

Od 28 grudnia do 1 stycznia  chrześcijanie różnych wyznań będą się wzajemnie poznawać, dyskutować w grupach międzynarodowych, a wieczorami modlić się o pokój na świecie. Razem powitają nowy rok.

Ekumeniczna wspólnota Taizé liczy ponad stu braci. Pochodzą oni z około trzydziestu krajów – są katolikami i ewangelikami różnych Kościołów. Żyją z własnej pracy i nie przyjmują darowizn. Co roku na przełomie grudnia i stycznia bracia z Taizé organizują modlitewne spotkanie młodych w jednym z europejskich miast.

W ubiegłym roku młodzi zebrali się w Walencji.  Europejskie Spotkania Młodych zainicjował w latach 70 zamordowany w 2005 roku brat Roger, założyciel ekumenicznej Wspólnoty z Taize.

TV Trwam News/RIRM

drukuj