Przesłanie Ojca Świętego do uczestników spotkania Taize

Papież Franciszek w przesłaniu do uczestników rozpoczętego w sobotę w Strasburgu 36. Europejskiego Spotkania Młodych, zorganizowanego przez ekumeniczną wspólnotę z Taize, zaapelował o przezwyciężenie podziałów między chrześcijanami. 

Jesteście świadomi tego, że podział między chrześcijanami stanowi przeszkodę w wypełnieniu misji powierzonej Kościołowi i że orędzie chrześcijańskie byłoby dużo bardziej wiarygodne, gdyby chrześcijanie przezwyciężyli dzielące ich różnice – podkreślił papież Franciszek w orędziu, wystosowanym do Strasburga w jego imieniu przez watykańskiego sekretarza stanu arcybiskupa Pietro Parolina.

„Papież dzieli z wami przekonanie, że wzajemnie możemy wiele się od siebie nauczyć, gdyż prawdy, które nas łączą, są liczne”- głosi orędzie.

Papież Franciszek przypomniał, że zeszłoroczny zlot Wspólnoty z Taize odbył się w Rzymie i że z tysiącami jego uczestników spotkał się wtedy papież Benedykt XVI.

Papież zapewnił, że łączy się duchowo z młodzieżą przybyłą do Alzacji na pograniczu Francji i Niemiec, podkreślając, że jest to ziemia „rozdarta przez wojny, które pociągnęły za sobą niezliczoną liczbę ofiar”. „Lecz jest to również – stwierdził – ziemia, która niesie ogromną nadzieję na budowę europejskiej rodziny”.

Wasze spotkanie, które odbywa się jednocześnie w dwóch krajach, jest znakiem. Europa, która przeżywała i wciąż przeżywa trudne chwile, potrzebuje waszego zaangażowania, waszej wiary i odwagi – podkreślił papież Franciszek.

Zakończyły je słowa: „Papież liczy na was i na to, że dzięki waszej wierze i waszemu świadectwu ewangeliczny duch pokoju i pojednania będzie promieniował wśród waszych rówieśników”.

PAP/RIRM

drukuj