36. Europejskie Spotkanie Młodych Taizé

W Strasburgu rozpocznie się dziś 36. Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez Wspólnotę Taizé. W spotkaniu udział weźmie ok. 30 tys. uczestników, w tym 4,5 tys. Polaków.

W 36. etapie „pielgrzymki zaufania” weźmie udział 2600 Ukraińców, 1400 Włochów, 1200 Chorwatów, 1000 Białorusinów…

Podczas tegorocznego spotkania młodzi będą się zastanawiać, co zrobić, żeby komunia między ludźmi kochającymi Chrystusa stała się dostrzegalna.

– W tym roku my młodzi ludzie chcielibyśmy – zgromadzeni z całej Europy w Strasburgu, w miejscu gdzie szuka się tej trudnej drogi do jedności w Europie – szukać tego jak sprawić, żeby widzialna była komunia, jedność tych wszystkich, którzy kochają Chrystusa. To będzie myśl przewodnia tego spotkania – mówi brat Marek ze Wspólnoty z Taizé.     

Jest to kolejny etap w poszukiwaniu drogi pojednania – tłumaczy.

– Te spotkania stanowią kolejny etapy „Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię”, jak to nazwał kiedyś jeszcze przed wielu laty Brat Roger (pomysłodawca tych spotkań). Młodzi z całej Europy co roku zjeżdżają się, żeby razem szukać dróg pojednania, dróg zaufania wśród ludzi, miedzy najróżniejszymi grupami, także miedzy pokoleniami. To jest kolejny etap „Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię”– tłumaczy brat Marek z Taizé.

W „Czterech propozycjach na rok 2014”, które każdy otrzyma po przyjeździe, brat Alois, przeor Taizé, zachęca:

Ci, którzy na całej ziemi kochają Chrystusa, idąc Jego śladami, tworzą wielką wspólnotę przyjaźnie nastawioną do wszystkich ludzi. Nosi ona nazwę: komunia. Dzięki temu kochający Chrystusa przyczyniają się do leczenia ran, od których cierpi ludzkość. Nie chcąc niczego narzucać, mogą wspierać globalizację solidarności, która nie wyklucza żadnego narodu, żadnego człowieka.”
Podczas 36. Europejskie Spotkanie Młodych Taizé, każdego poranka, młodzi zbierać się będą w ponad dwustu parafiach po obu stronach Renu, we Francji i w Niemczech, na chwile modlitwy i wymianę myśli. 29 i 30 grudnia po południu program proponuje dwadzieścia spotkań tematycznych do wyboru. Oto kilka przykładów: „Kryzys, bezrobocie, niepewność zatrudnienia… czy należy stworzyć nowy model gospodarczy?”,

„Sprawiedliwości i prawa człowieka wyzwaniem dla chrześcijanina”, „Dialog ekumeniczny: aby pokojowo współistnieć czy aby pozwolić przemienić się przez spotkanie?”, „Czy potrzebujemy Kościoła? Refleksja biblijna nad komunią w Chrystusie”, „Europa ziemią nieustannych migracji: jak zgodniej żyć razem?”

Podczas spotkania, w południe i wieczorem, młodzi ludzie gromadzić się będą na wspólną modlitwę. Te modlitwy odbywać się będą jednocześnie w trzech halach na Wacken (Centrum Wystaw w Strasburgu), w Katedrze i w kościele protestanckim św Pawła. Rozważania, które brat Alois będzie wygłaszał do młodych podczas modlitwy, będą publikowane na stronie:

www.taize.fr/pl_article16181.html

Europejskie Spotkanie Młodych w Strasburgu potrwa do 1 stycznia 2014 r.

***

Szczegółowy program spotkania jest dostępny:

www.taize.fr/pl_article9361.html

RIRM

drukuj