fot. PAP/Jakub Kaczmarczyk

35 lat Misterium Męki Pańskiej w Górce Klasztornej

W dniach 6, 7, 13 i 14 kwietnia w Gorce Klasztornej odbędzie się 35. Misterium Męki Pańskiej. Akcja Misterium rozegra się na Placu Objawienia, gdzie w 1079 roku ukazała się Matka Boża.

Górka Klasztorna przechodziła różne koleje losu. Czas martyrologium, a wiec lata wojny, odbił na niej wielkie cierpienie. Przez przelaną krew niewinnych ludzi, pomordowanych w miejscu cudownego objawienia Matki Bożej, zostaliśmy niejako spadkobiercami tej szczególnej Miłości Chrystusowej. Górka Klasztorna nie doczekała się swojej kalwarii, rozpoczętej przez Bernardynów, nie wybudowano kapliczek, ale cierpiący Chrystus i Jego Bolesna Matka jawią się w żywym przedstawieniu Misterium Życia i Śmierci.

To w roku 1984 została podjęta udana próba upamiętnienia tych wszystkich dramatycznych wydarzeń poprzez plenerowe wystawienie Misterium Męki Pańskiej. Zrealizowali ją parafianie mieszkający przy tym sanktuarium. I tak trwa to po dzień dzisiejszy. Jest to misterium, w którym wszystkie role przedstawiają nieprofesjonalni aktorzy. Pomysłodawcą, organizatorem i reżyserem pierwszego przedstawienia pasyjnego był ks. Jan Czekała MSF.

Aby Misterium posiadało profesjonalny charakter i mogło realistycznie odzwierciedlać Mękę i Śmierć Jezusa Chrystusa bierze w nim udział około sześćdziesięciu aktorów, przebranych w stroje oddające nastrój ówczesnych czasów. W rolę Jezusa wciela się zawsze kapłan ze zgromadzenia Księży Misjonarzy Świętej Rodziny opiekującego się Góreckim Sanktuarium. Godne uwagi są zawarte w Misterium realistyczne sceny biczowania i ukrzyżowania, które nadają całemu przedstawieniu cech autentyczności.

Muzyka skomponowana jest przez twórcę muzyki instrumentalnej, kompozytora Roberta Kanaana w 1998 roku.

Nad całością Misterium czuwa zawsze reżyser, w tym roku po 16-stu latach powrócił do swojej roli ks. Janusz Jezusek MSF.

Wszystkie informacje zamieszczone są na stronie internetowej: www.gorkaklasztorna.com

 

Organizatorzy Misterium MSF/RIRM

drukuj