fot. wikipedia.org

13 bydgoskich ulic zmieniło nazwy

W Bydgoszczy decyzją wojewody zmieniono nazwy 13 ulic. Dla przykładu śp. prezydent Lech Kaczyński będzie patronem drogi noszącej dotąd nazwę „Aleje Planu 6-letniego”, a utytułowany żużlowiec Tomasz Gollob będzie patronował ulicy, która nosiła dotąd imię Tadeusza Duracza, dawnego działacza komunistycznego.

W przypadającą 13 grudnia rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, wojewodowie w całej Polsce poinformowali o zdekomunizowaniu ulic. We wszystkich 16 województwach odbyły się konferencje prasowe, na których wojewodowie informowali o wydaniu zarządzeń zastępczych w związku z tzw. ustawą dekomunizacyjną.

Na mocy tych decyzji nazwy ulic upamiętniających m.in. komunistycznych aparatczyków zostaną zmienione.

Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz przypomniał w trakcie konferencji, że mieszkańcy nie poniosą żadnych kosztów w związku ze zmianami.

– Warto podkreślić i powtórzyć, że zmiany nazewnictwa ulic na mocy tej ustawy nie rodzą kosztów dla mieszkańców. Nie ma konieczności zmiany dokumentów osobistych. Nie ma opłat jeżeli chodzi o zmiany w księgach wieczystych – przypomniał wojewoda.

Zmiana nazw wynika z realizacji ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Zobowiązywała ona samorządy, aby te zmieniły w ciągu roku niezgodne z ustawą nazwy ulic, czy placów. W przypadku, gdy samorządy tego nie zrobią, zmiany dokonuje wojewoda, wydając zarządzenie zastępcze, po zasięgnięciu opinii Instytutu Pamięci Narodowej, która jest dla niego wiążąca.

RIRM

drukuj