fot. https://twitter.com/JablonskiArek

100. rocznica powstania Młodzieży Wszechpolskiej

26 marca 2022 roku Młodzież Wszechpolska obchodzi 100-lecie istnienia. Tworzyli ją tysiące działaczy, którzy poświęcali swoją młodość, wolny czas, zdrowie, a część z nich nawet życie w służbie narodowi i Ojczyźnie.

25-26 marca 1922 r. na zjeździe kół Narodowego Związku Młodzieży Akademickiej (NZMA) z Warszawy, Poznania, Lublina i Krakowa oraz Związku Młodzieży Narodowej z Wilna powołano do życia jednolity Związek Akademicki „Młodzież Wszechpolska”.

Podstawowym dokumentem ideowym nowo powstałego stowarzyszenia stała się Deklaracja Programowa uchwalona na zjeździe założycielskim. Podkreślano w niej rolę odzyskania przez Polskę niepodległości. W opinii Wszechpolaków fakt odrodzenia niezawisłej państwowości nie stanowił końca walki o urzeczywistnienie idei narodowej, a był jedynie nowym etapem, w którym metody pracy uległy zmianie.

Postulowano włączenie do czynnego życia obywatelskiego jak najszerszych mas ludowych oraz dążenie do jak największej jednolitości narodowo-państwowej. W dziedzinie polityki wewnętrznej zwracano się stanowczo przeciw prądom ideowym, które ponad interesem narodowym stawiały interesy klasowe bądź jednostkowe, co wskazywało jasno na antysocjalistyczne i antyliberalne oblicze ruchu wszechpolskiego. Natomiast w dziedzinie polityki zewnętrznej postulowano silne oparcie granic państwa o Bałtyk oraz włączenie do Polski ziem, na których ludność polska góruje pod względem ilościowym lub cywilizacyjnym.

Reaktywowana w 1989 roku Młodzież Wszechpolska jest kontynuatorem działalności przedwojennego Związku Akademickiego Młodzież Wszechpolska na podstawie pełnomocnictwa Jacka Nikischa, wiceprezesa Związku. Tak jak przed laty, w swoich dokumentach programowych deklaruje „wychowywanie młodzieży w duchu narodowo-katolickim i narodowo-solidarnym”. Jest ideowym spadkobiercą najlepszych tradycji Obozu Narodowego, a przede wszystkim myśli politycznej Romana Dmowskiego.

Praca formacyjna w duchu narodowym i katolickim, aktywna i szeroko prowadzona walka z zagrożeniami narodu i Kościoła, a także żywe uczestnictwo w życiu politycznym i społecznym to fundamenty działalności.

Uroczystości 100-lecia rozpoczęły się Mszą św. w warszawskiej katedrze o godz. 11.00, podczas której poświęcono ikonę św. Maksymiliana Marii Kolbego, patrona organizacji. Następnie uczestnicy wydarzenia udali się pod pomnik Romana Dmowskiego. Na godz. 16.00 zaplanowano również uroczysty zjazd.

mw.org.pl/radiomaryja.pl

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl