Uniewinniono działaczy MW obwinionych o zakłócenie spotkania z L. Wałęsą

Sąd Rejonowy w Białymstoku uniewinnił dziś pięcioro młodych ludzi, działaczy Młodzieży Wszechpolskiej, obwinionych o zakłócenie spotkania mieszkańców miasta z byłym prezydentem RP Lechem Wałęsą. Wyrok nie jest prawomocny.

Do incydentu doszło pod koniec września 2016 r., w czasie debaty „Porozmawiajmy o Polsce”, zorganizowanej w Białymstoku przez Komitet Obrony Demokracji i „Gazetę Wyborczą”.

Spotkanie, na które przyszło kilkaset osób, próbowała wtedy zakłócić grupa młodych ludzi, którzy w pierwszych minutach przemówienia Wałęsy pokazali się w maskach na twarzach (z twarzą Bolka z dobranocki „Bolek i Lolek”) i mieli w rękach teczki z napisami „teczka pracy”.

Doszło do zamieszania. Dało się słyszeć okrzyki „Precz z komuną”, publiczność z sali skandowała natomiast „Lech Wałęsa”, a pod adresem zakłócających spotkanie: „wyprowadzić”. Po kilkumiesięcznym badaniu sprawy pięciu osobom policja postawiła zarzuty zakłócenia porządku publicznego.

PAP/RIRM

drukuj