10 tys. kolejarzy na Jasnej Górze

W tegorocznej 29. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kolejarzy na Jasną Górę, udział wzięło ok. 10 tys. kolejarzy. Pielgrzymka odbywała się pod hasłem „Z Maryją drogą wiary”.

Kolejarzy przyjechały z pielgrzymką do Sanktuarium Jasnogórskiego z całego kraju, ale także z zagranicy: Białorusi, Francji, Słowacji i Węgier. Na czas jasnogórskiego pielgrzymowania kolej przygotowała dla wszystkich jej uczestników specjalne pociągi pielgrzymkowe.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił metropolita szczecińsko-kamieński ks. abp Andrzej Dzięga.

„To dumne słowo – Polskie Koleje Państwowe, to dumne słowo – polski kolejarz, polskie kolejnictwo. Ta tradycja, która jest wpisana już od ponad 150 lat w polską ziemię, w polską gospodarkę, w budowanie zasobności tej ziemi, jest związana z polskim myśleniem, z polską wiarą i z polską nadzieją” – powiedział ks. abp podczas niedzielnej homilii.

Powiedział, że w obecnych latach doświadcza się „szczególnego niepokoju” o „narodowy interes”.

„Ileż zdziwienia było, gdy słyszeliśmy i czytaliśmy o tworzeniu nowych spółek w (…) strukturze Polskich Kolei Państwowych. Zdziwienie rodziło się stąd, że gdy w tym samym czasie wielkie działy gospodarki łączą się w korporacje, aby tym skutecznej, tym efektywniej gospodarować, na polskich kolejach wprowadzano podziały, nowe struktury niezależne od siebie, po to oczywiście, żeby lepiej zarządzać, ale doświadczenie pokazało, że pomimo prób lepszego zarządzania efekty nie zawsze są aż tak czytelne i korzystne” – mówił ks. abp.

Dodał, że przykład wielu innych firm, w tym państwowych, „może rodzić pytanie, czy przypadkiem nie chodzi o to, aby w tym rozdrobnieniu nie dało się już utrzymać racji całej firmy”.

29. pielgrzymka odbywała się pod hasłem „Z Maryją drogą wiary”; brało w niej udział ok. 10 tys. kolejarzy z kraju oraz delegacje z Białorusi, Francji, Słowacji i Węgier. Na czas jasnogórskiego pielgrzymowania kolej przygotowała dla wszystkich jej uczestników specjalne pociągi pielgrzymkowe.

RIRM/PAP

drukuj