Od 1 stycznia jeden przelew do ZUS zamiast czterech

Od nowego roku przedsiębiorcy opłacają składki na jeden przelew do ZUS, zamiast na cztery osobne rachunki. 1 stycznia weszły w życie nowe przepisy w tej sprawie.

Zmiany przewidują, że każdy przedsiębiorca będzie miał indywidualny rachunek w ZUS, na który będzie przelewał dotychczasowe składki. Przez to numer rachunku stanie się nowym identyfikatorem płatnika, nie będzie więc problemu z ustaleniem, czyja to wpłata.

Dotychczas były cztery oddzielne rachunki ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Funduszu Emerytur Pomostowych. Odprowadza na nie składki ok. 7 mln płatników.

Zadaniem ZUS będzie rozdysponowanie środków między poszczególne fundusze oraz ich dysponentów – powiedział rzecznik Zakładu Wojciech Andrusiewicz.

– Od pierwszego stycznia znikają przelewy na trzy różne konta składkowe, które są ogólnymi kontami dla wszystkich klientów, a jeżeli ktoś płaci składkę na fundusz emerytur pomostowych – musiał dokonywać czterech takich płatności, na cztery różne konta. Te konta znikają. Od stycznia 2018 r. każdy płatnik będzie miał swoje indywidualne konto. Na to indywidualne konto składkowe będzie przelewał składki ogółem, czyli nie będzie ich dzielił na poszczególne kategorie, zapłaci ogółem, a podziału dokona już Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli 1 stycznia dokonają przelewu na inny dotychczasowy rachunek, na który dokonywali przelewu – ten przelew nie przejdzie, składki nie będą opłacone – poinformował Wojciech Andrusiewicz.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, aby przy opłacaniu składek w styczniu skorzystać z Numeru Rachunku Składkowego, który otrzymali płatnicy listem poleconym z ZUS.

W każdej chwili można też sprawdzić swój numer na stronie ZUS w wyszukiwarce numeru rachunku składkowego na http://www.eskladka.pl.

Jedyne informacje, jakie od 1 stycznia płatnik musi wpisać na przelewie, to kwota składki, nadawca i odbiorca płatności oraz numer rachunku składkowego.

RIRM

drukuj