Zarządzanie na kierowniczych stanowiskach. Na WSKSiM w Toruniu trwają egzaminy kończące studia Master of Business Administration

W murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu trwają egzaminy kończące 3. edycję prestiżowych studiów menadżerskich Master of Business Administration. Kierunek kształtuje i rozwija kompetencje zarządzania na kierowniczych stanowiskach.

Master of Business Administration to prestiżowe studia menadżerskie skierowane przede wszystkim do osób na kierowniczych stanowiskach lub do tych, którzy o taką posadę się ubiegają.

– Mają one na celu kształtowanie i rozwijanie kompetencji zarządczych. To są studia w dużej mierze ekonomiczne, o bardzo praktycznym nastawieniu, pomagające rozwijać swoje umiejętności w zarządzaniu ludźmi, w zarządzaniu zmianą, w planowaniu strategią rozwoju instytucji, w której się pracuje – wskazał Przemysław Pawlak, kierownik studiów podyplomowych MBA na WSKSiM.

Uczelnia oferuje bogatą wiedzę teoretyczną, ale co ważniejsze – także praktyczną.

– To zajęcia przede wszystkim z prof. Bartem Tkaczykiem – fantastyczny człowiek z wielką wiedzą; fantastyczne zajęcia z prof. Modzelewskim. O każdym wykładowcy naprawdę wiele można mówić – mówiła Marta Gabryś, studentka 3. edycji studiów MBA.

To jednak nie wszystkie atuty uczelni – dodał Krzysztof Wróblewski, także student 3. edycji studiów Master of Business Administration na WSKSiM.

– Jest to szkoła inna niż wszystkie. Wartości są zbliżone do moich wartości i moich znajomych, którzy ze mną przyszli tutaj na uczelnię. Ważne jest to, że na zajęciach dużo było mówione o etyce oraz o patriotyzmie gospodarczym. Inne uczelnie zajmują się przede wszystkim rankingami, natomiast tutaj jest uczelnia z duszą – akcentował.

Podyplomowe studia MBA trwają 2 semestry i kończą się egzaminem, po którym absolwent otrzymuje dwa dokumenty.

– Kończą się dyplomem Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu w zakresie ukończenia studiów podyplomowych Master of Business Administration i certyfikatem instytucji amerykańskiej, z którą współpracujemy, potwierdzającą nabycie kompetencji w zakresie czterech modułów realizowanych przez zagranicznych wykładowców –  powiedział Przemysław Pawlak, kierownik studiów podyplomowych MBA.

Rekrutacja na studia Master of Business Administration w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej odbywa się co pół roku. [czytaj więcej] 

TV Trwam News

drukuj