35 lat rolniczej „Solidarności”

Senacie zaprezentowano wystawę prezentującą dokumenty, fotografie i plakaty z rolniczych strajków lat 80’. Otwarcie ekspozycji jest początkiem obchodów 35. rocznicy powstania rolniczej „Solidarności”.

35 lat temu sąd zarejestrował Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Poprzedzone było to – jak podkreśla historyk dr hab. Krzysztof Kaczmarski – długą walka o prawa do niezależnego zrzeszania się rolników.

– Na jesieni 1980r. na fali tego ogólnonarodowego poruszenia, rolnicy polscy rozpoczynają walkę o stworzenie własnej niezależnej organizacji związkowej – zaznacza dr hab. Krzysztof Kaczmarski.

Od września 1980 r. powstają już pierwsze struktury solidarności wiejskiej, oparte często na strukturach organizowanych jeszcze w latach 70., ale samo powstanie NSZZ RI „Solidarności” było skutkiem protestów rolniczych określanych strajkami rzeszowsko-ustrzyckimi – dodaje dr Kaczmarski.

Strajk w Ustrzykach Dolnych rozpoczął się 29 grudnia 1980 r. i trwał dwa tygodnie. 12 stycznia 1981 r. milicja weszła do urzędu miasta i spacyfikowała protestujących. Jednocześnie 2 stycznia wybuchł strajk okupacyjny w gmachu Rady Wojewódzkiej Związków Zawodowych w Rzeszowie. Tu rolnicy protestowali przez półtora miesiąca.  Strajk zakończył się porozumieniami, które podpisano 18 lutego 1981 r również w Ustrzykach. Dawały one rolnikom gwarancje nienaruszalności prawa do ziemi oraz otworzyły drogę do starania się o powołanie niezależnych związków zawodowych rolników indywidualnych.

O tych wydarzeniach sprzed 35 lat przypomina wystawa otwarta w Senacie – tłumaczy senator Jerzy Chróścikowski, przewodniczący NSZZ RI „Solidarność”.

– Zaprezentowane fotografie w doskonały sposób oddają atmosferę strajku, a także odniesienie zwycięstwa, jakim było podpisanie porozumień rzeszowsko-ustrzyckich – mówi senator Jerzy Chróścikowski.

Porozumienia rzeszowsko–ustrzyckie były – obok porozumień gdańskich, szczecińskich i jastrzębskich – ważnym etapem Polski w drodze do wolności.


TV Trwam News/RIRM

drukuj