Dziękczynienie Rodziny Radia Maryja

Na Jasnej Górze odbyła się XXIII Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja. Słowo do zgromadzonych pielgrzymów skierował Ojciec św. Franciszek. Pątnicy, którzy przybyli na Jasną Górą w XXIII Pielgrzymce Rodziny Radia Maryja, otrzymali błogosławieństwo papieskie oraz odpust zupełny na zwykłych warunkach. Mszy św. na Wałach Jasnogórskich  przewodniczył i homilię wygłosił ks. abp Zygmunt Zimowski przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.

Niedzielne świętowanie rozpoczęło się od wspólnego śpiewu Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Po modlitwie, odbyły się koncerty: ks. Pawła Szerlowskiego, o. Mariusza Małkińskiego, Macieja Wróblewskiego oraz ks. Stefana Ceberka. Następnie rozpoczęła się Eucharystia.

Na początku Mszy św. przybyłych na uroczystości księży biskupów, prowincjała oo. redemptorystów o. Janusza Soka, o. Tadeusza Rydzyka – Dyrektora Radia Maryja, kapłanów siostry zakonne oraz pielgrzymów zebranych na Wałach Jasnogórskich – powitał ks. bp nominat o. Łukasz Buzun OSPPE, przeor klasztoru na Jasnej Górze.

W homilii ks. abp Zygmunt Zimowski mówił o potrzebie odpowiedzialności za duchową odnowę polskiego narodu. Odnosząc się do nauczania Jana Pawła II wskazywał drogę ewangeliczną, która zawiera się w słowach wypowiadanych podczas Apelu Jasnogórskiego: „Jestem, pamiętam, czuwam”.

Wyjaśnił, że słowo „Jestem” nawiązuje do hasła dzisiejszej pielgrzymki: „Ze św. Janem Pawłem II odnawiamy oblicze ziemi, tej ziemi”, a tym samym do słów wypowiedzianych przez Papieża – Polaka 35 lat temu: „Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!”.

W kazaniu do ludzi młodych tutaj, na Jasnej Górze, w 1983 r., wyjaśnił to i podkreślił: „Nie pragnijmy takiej Polski, która by nas nic nie kosztowała. Ale czuwajmy przy wszystkim, co stanowi autentyczne dziedzictwo pokoleń, starając się wzbogacić to dziedzictwo – przez odnawianie oblicza ziemi.  Bo Naród jest przede wszystkim bogaty ludźmi. Bogaty człowiekiem. Bogaty młodzieżą! Bogaty każdym, który czuwa w imię prawdy, a ona nadaje kształt miłości” – cytował słowa Papieża Polaka ks. abp Zygmunt Zimowski.

Ksiądz arcybiskup pytał, czy dziś każdy z nas jest człowiekiem, który chce odnowy samego siebie i całego narodu?

– Czy modlę się o dar Ducha Świętego, aby w każdym ludzkim sercu zwyciężyła prawda? Czy szczerze wołam codziennie do Maryi: Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie – to znaczy, zgodnie z myślą św. Jana Pawła II – nie chcę Polski, która by mnie nic, ale to nic nie kosztowała – pytał ksiądz arcybiskup.

Ks. abp Zygmunt Zimowski dodał, że jesteśmy powołani, aby być sługami Bożej prawdy, by czynić prawdę w miłości i tej prawdzie służyć.

Dlatego pamiętajcie: zwłaszcza wtedy, gdy pojawiają się w Polsce sytuacje i miejsca naznaczone koniecznością trudnej obrony Bożej prawdy, w Imię Chrystusa, któremu całkowicie zawierzyliśmy, musimy pozostać wierni! Moralna odnowa polskiego narodu nie dokona się bowiem przez małe i nikłe światełka doraźnych rozwiązań, ale jedynie w blasku potężnego Światła – Jezusa Chrystusa i Jego nieprzemijającej Ewangelii Prawdy. Mamy być współpracownikami tej prawdy na wzór Benedykta XVI, o co prosił nas w swojej encyklice „Caritas in veritate” powiedział ks. abp Zygmunt Zimowski.

Wyjaśniając znacznie słowa „Pamiętam” powiedział, że powinno ono być przez nas przyjęte, jako droga do moralnej odnowy naszego narodu. Dodał, że śpiewane dla Maryi: „Jestem, pamiętam, czuwam” ma głębokie odniesienie do innych ludzi. Wpisuje się w to troska o życie.

Przypominając nauczanie św. Jana Pawła II powiedział, że dziś wielu pracowników służby zdrowia może ulegać pokusie manipulowania życiem, a czasem wręcz powodowania śmierci. Przypomniał słowa przysięgi Hipokratesa, według której każdy lekarz jest zobowiązany okazywać najwyższy szacunek życiu ludzkiemu i jego świętości.

– Nie zabijaj, ale raczej chroń życie, chroń zdrowie i szanuj godność każdego człowieka, niezależnie od jego rasy czy religii, od poziomu inteligencji, stopnia świadomości czy wieku, zdrowia czy choroby – cytował słowa św. Jana Pawła II.

Wyjaśniając znaczenie słowa „Czuwam powiedział, że odnosi się ono do sumienia, którego dziś trzeba bronić. Odwołując się do nauczania św. Jana Pawła II powiedział, że dziś pod hasłami tolerancji w życiu publicznym i w środkach masowego przekazu, szerzy się coraz większa nietolerancja. Odczuwają ją boleśnie ludzie wierzący, którzy są spychani na margines życia społecznego, ośmieszani i wyszydzani. Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia dodał, że mimo trudności „nie wolno nigdy i z żadnego względu działać wbrew sumieniu zorientowanemu na wolę Bożą”.

– Sumienia nie można zawiesić na wieszaku wraz z ubraniem wchodząc do pracy. Jest ono głosem Bożym, które rozbrzmiewa w naszych sercach, „jest najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem” (Gaudium et spes 16), a przez to człowiek staje się prawy i uczciwy w każdym miejscu. Chrześcijanin musi bezwzględnie słuchać głosu sumienia: stanowi ono przecież – obok Pisma świętego – busolę jego życia – mówił w homilii ks. abp Zygmunt Zimowski.

Zwracając się do pielgrzymów apelował, aby nie upadali na duchu, gdy trzeba będzie stanąć „twarzą w twarzą” z jakimkolwiek przejawem nietolerancji, czy prześladowania. Apelował, by jednoczyli się w modlitwie o moralną odnowę naszej Ojczyzny idąc za przykładem i nauczaniem św. Jana Pawła II.

– Czas próby polskich sumień trwa! Bo czy ktoś ma jeszcze wątpliwości, że przyszły kształt naszego życia społecznego i państwowego zależy nie tyle od stanu finansowego obywateli, ale od stanu ich sumienia?! Taki jest człowiek, jakie jest jego sumienie. I takie jest państwo, jaka jest jego troska o sumienie jego obywateli! – powiedział ks. abp Zygmunt Zimowski.

Dodał, że obecność Rodziny Radia Maryja na Jasnej Górze świadczy o tym, że ta maryjna wspólnota rozumie potrzebę troski o Ojczyznę.

– Wasza obecność jako Rodziny Radia Maryja na tym świętym miejscu jest znakiem, że rozumiecie ponadczasową wartość zapisu Świętej Ewangelii; że rozumiecie, jak bezcenne w historii naszej Ojczyzny jest to właśnie miejsce, do którego dzisiaj – jak kiedyś Jezus, Maryja i Józef do Świątyni Jerozolimskiej – przybywacie, aby na fundamencie wiary, nadziei i miłości, odnawiać oblicze ziemi, tej ziemi – powiedział ks. abp Zygmunt Zimowski.

Jesteśmy dzisiaj tutaj, aby się modlić; aby upraszać odnowę polskiego narodu i już – przez modlitwę – tę odnowę duchowo uobecniać – mówił ksiądz arcybiskup. Dodał, że właśnie w tej szczególnej wspólnocie, jaką jest Rodzina Radia Maryja przybyliśmy na uroczystą Eucharystią. By dziękować za dar kanonizacji dwóch papieży: Jana XXIII i Jana Pawła II! Dziękujemy Bogu za dar udzielony nam dla naszej duchowej odnowy – powiedział ksiądz arcybiskup.

Pod koniec Mszy św. pielgrzymi wysłuchali pozdrowienia Ojca św. Franciszka, które podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański skierował do Rodziny Radia Maryja.

– Łączę się w modlitwie z pasterzami i wiernymi, którzy uczestniczą w pielgrzymce Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę, w Częstochowie. Dziękuję za wasze modlitwy i z serca wam błogosławię. Proszę Was nie zapominajcie o modlitwie za mnie. Życzę wszystkim dobrego obiadu i dobrej niedzieli – powiedział Ojciec św. Franciszek do Rodziny Radia Maryja.

Pielgrzymi, którzy przybyli na Jasną Górą w XXIII Pielgrzymce Rodziny Radia Maryja, otrzymali błogosławieństwo papieskie (w imieniu Papieża udzielił je ks. abp Zygmunt Zimowski wraz z obecnymi na Jasnej Górze księżmi biskupami) oraz odpust zupełny na zwykłych warunkach. Decyzja o odpuście została zapisana w Dekrecie Penitencjarii Apostolskiej. [więcej]

Rodzina Radia Maryja wdzięczna za słowo i błogosławieństwo przesłała Ojcu św. Franciszkowi telegram. W dokumencie, podpisanym przez obecnych na Jasnej Górze księży biskupów, Rodzina Radia Maryja wyraziła radość z niedawnej kanonizacji Jana Pawła II i uzyskania przez TV Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym. Z dziękczynieniem za te dary Rodzina Radia Maryja przybyła do Najświętszej Matki. Przybyła także po to, by Ją przebłagać za zniewagi i bluźnierstwa obecne w świecie i wypraszać u Niej umocnienie w walce ze złem. Rodzina Radia Maryja zapewniła Ojca św. Franciszka o stałej modlitwie oraz bezgranicznej ufności i synowskim oddaniu. [więcej]

Wdzięczność Ojcu św. wyraził ks. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. Jak wspominał w czasie lutowej naszej pielgrzymki „Ad limina apostolorum” powiedział do mnie wprost: „Popatrz w górę, w oczy Matki Bożej i proś za mną”. I obiecałem ufną i stałą modlitwę. Dlatego jestem razem z Wami, jak tylko jest to możliwe. I za to dzieło i za Rodzinę Radia Maryja z serca dziękuję. [więcej]

Do Ojca Św. Franciszka zwrócił się również O. Janusz Sok CSsR, prowincjał Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela.

– Ojcze Święty, nasz kochany Ojcze Franciszku, jakże Cię kochamy i jakże Ci jesteśmy wdzięczni za to wszystko, co mówisz, jak mówisz, jak się zachowujesz, jakim jesteś świadkiem. Chcemy Cię zapewnić, że byłeś, jesteś i będziesz, Wasza Świątobliwość, w naszej modlitwie. Z wdzięcznością tutaj przychodzimy, bo jakże inaczej, za wiarę, którą otrzymaliśmy; to ona nas tutaj prowadzi, to ją chcemy tu umocnić, dziękując Bogu za wszystkich nam bliskich, którzy tej wiary nas uczyli, i za Kościół, w którym wzrastaliśmy i wzrastamy – powiedział o. Janusz Sok CSsR.

Podziękował wszystkim przybyłym do stóp Pani Jasnogórskiej i zaznaczył, że to właśnie Radio Maryja pomaga wielu ludziom chorym i samotnym.

– Dziękujemy biskupom, którzy są razem z nam. Dziękuję również siostrom zakonnym. Osobom konsekrowanym, wszystkim Wam tutaj zebranym. Pozdrawiam chorych, którzy na pewno by nas tu przekonali, że choroba i starość jakoś tak przebiegają spokojniej, bo nie czują się samotni. Bóg Wam zapłać za ten klimat zatroskania, walki o prawdę, ale też solidarności i miłości. Bóg Wam zapłać! – mówił o. Janusz Sok CSsR. [więcej]

Ojciec Tadeusz Rydzyk CSsR, Dyrektor Radia Maryja zwrócił uwagę na fakt, że rozgłośnia gromadzi wielu różnych ludzi: świeckich, siostry zakonne oraz ojców redemptorystów. „Wyobraźcie sobie, tyle nas jest i my się nie sprzeczamy” – dodał o. Tadeusz Rydzyk CSsR.

– Wiecie, jaka jest tego tajemnica? Otóż taka, że służymy Panu Bogu, Matce Najświętszej, a nie tworzymy klubów wzajemnej adoracji. Nie wpatrujemy się w siebie, tylko przed siebie. Realizujemy zadania – wskazał Dyrektor rozgłośni.

Dyrektor Radia Maryja dziękował licznym środowiskom, dzięki którym rozgłośnia istnieje i może się rozwijać.

– Dziękujemy wszystkim tym, którzy zorganizowali tę pielgrzymkę. Dziękuje naszym pasterzom, każdemu po kolei, ale pozwólcie, że powiem też o Kaliszu. Dziękujemy wszystkim kapłanom. Tu są kapłani z różnych stron Polaki i świata: z Afryki, z Ameryki Północnej, z Kazachstanu, z byłego Związku Radzieckiego, z różnych stron. Dziękujemy Wam. Dziękuje siostrom zakonnym. Kochane siostry, kochani bracia ze Służby Zdrowia. Bóg zapłać Wam za to, że mimo, że nie macie łatwo dbacie o człowieka – powiedział o. Tadeusz Rydzyk CSsR.

W kontekście podziękowań kierowanych do lekarzy, redemptorysta nawoływał do obrony prof. Chazana, który odmówił zabicia nienarodzonego dziecka.

– Ks. bp Edward Napierała powiedział, że prof. Chazan urasta do symbolu walki cywilizacji przeciwko antycywilizacji ciemności. (…) Brońmy tych, którzy bronią życia, a którzy są prześladowani. To jest hańba, żeby ukarać za obronę życia w Polsce. Niech Warszawa się wstydzi. Stańmy w obronie profesora w Warszawie i pielęgniarki w Rzeszowie, wszędzie tam, gdzie bronią życia. Bronimy życia wszyscy razem – powiedział Dyrektor Radia Maryja.

Co więcej o. Tadeusz CSsR wskazał, że w dobie dzisiejszych czasów, oprócz obrony życia bardzo ważna jest walka z ideologią gender. „Przeżyliśmy nazizm, komunizm, marksizm, a teraz mamy genderyzm”.

– W Polsce zatruwają nam tą ideologią dzieci. Na wielu uniwersytetach w Polsce przygotowywani są do tego młodzi ludzie, którzy idą i powtarzają wszystko za tymi propagandzistami. Gorszą dzieci i młodzież. Wczoraj o. Zdzisław Klafka, rektor WSKSiM przyniósł mi książkę pt.: „Rewolucja genderowa”. Kochani! Wiele jest takich książek. Bierzcie je i czytajcie! Musimy wiedzieć z czym mamy do czynienia. Musimy uratować Polskę, bo wzięli się za przedszkolaków, za dzieci – podkreślił o. Tadeusz Rydzyk CSsR.

Podczas Mszy św. Rodziny Katyńskie w podziękowaniu za modlitwę i duchową opiekę Matki Bożej Królowej Polski na ręce Ojców Paulinów, Radia Maryja, a także TV Trwam złożyły podziękowania i „Piętę Smoleńską”.

– Czcigodny Ojcze Dyrektorze! Na Twe spracowane ręce chcemy złożyć podziękowanie i wielką wdzięczność za to, że instytucje, którymi kierujesz – TV Trwam i Radio Maryja – przez tyle lat walczą o utrwalenie pamięci o naszych bliskich i dążą do prawdy. Dziękujemy i jesteśmy niezmiernie wdzięczni, przekazując ten skromny dowód pamięci, także dla zakonu narodowego na Jasnej Górze. Dziękujemy za modlitwę, za epitafium smoleńskie, za to, że jesteśmy pod duchową opieką Matki Bożej Królowej Polski! – podkreślił Andrzej Melak, prezes Komitetu Katyńskiego.

Na zakończenie Eucharystii pielgrzymi zawierzyli się Najświętszej Matce. Następnie odbył się koncert Orkiestry Koncertowej „Victoria” Parafii Matki Boskiej Zwycięskiej w Warszawie Rembertów. Drugi dzień pielgrzymki zakończył się wspólną modlitwą Koronką do Bożego Miłosierdzia.

Wczoraj Rodzina Radia Maryja uczestniczyła w Eucharystii sprawowanej przez ks. bp. Stanisława Napierałę z Kalisza.Biskup senior diecezji kaliskiej powiedział, że jesteśmy dziś świadkami niewyobrażalnego wstrząsu w sferze życia duchowo–moralnego. Porównał to wręcz do tornada. Ksiądz biskup podkreślał, że pojawili się tzw. reformatorzy, którzy celem swojego życia i aktywności uczynili walkę z istniejącym i powszechnie uznawanym porządkiem wartości. Jak zauważył, wszystko wywracają do góry nogami. „To, co normalne nazywają nienormalnym; zło nazywają dobrem; prawdę fałszem; kłamstwo prawdą; piękno brzydotą; brzydotę pięknem. Wszystko w imię rzekomego postępu i nowoczesności” – akcentował ks. bp Stanisław Napierała. [więcej]

Po Mszy św. pielgrzymi odmówili modlitwę różańcową, którą poprowadził o. Kamil Szustak OSPPE. O godz. 21:00 rozpoczął się Apel Jasnogórski. Rozważania poprowadził o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, Dyrektor Radia Maryja. Ojciec Tadeusz Rydzyk CSsR dziękował Matce Najświętszej za to, że prowadzi Rodzinę Radia Maryja. Przypomniał, że Ojciec św. Jan Paweł II wielokrotnie zwracał się do Rodziny Radia o to, by dawała świadectwo.[więcej]

Po Apelu Jasnogórskim zostało wystawione oratorium: „Jan Paweł II Pielgrzym” w wykonaniu Orkiestry Dętej „Bytom”.

RIRM

drukuj