Słowo ks. abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego (XXIII Pielgrzymka RRM na Jasną Górę)

 

Audio MP3

Pobierz

Słowo ks. abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego podczas XXIII Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica!

Do tryptyku zawartego w homilii ks. abp. Zygmunta Zimowskiego dokładam dwa słowa: wdzięczną pamięć wobec następców św. Piotra, którzy razem z Radiem Maryja i z Rodziną Radia Maryja byli i błogosławią, za św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Ojca Świętego Franciszka!

Wdzięczna nasza pamięć Ojcu Świętemu Franciszkowi. W czasie lutowej naszej pielgrzymki Ad limina apostolorum powiedział do mnie wprost: „Popatrz w górę, w oczy Matki Bożej i proś za mną”. I obiecałem ufną i stałą modlitwę.  Dlatego jestem razem z Wami, jak tylko jest to możliwe. I za to dzieło i za Rodzinę Radia Maryja z serca dziękuję również Ojcu Świętemu.

Moi drodzy, abyśmy mogli dopełnić uzyskanie odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami: przyjęcia Komunii św., modlitwy za Ojca Świętego i wyrzeczenie się przywiązania do grzechu. Pomódlmy się w intencjach Ojca Świętego: Ojcze nasz…, Pod Twoją obronę, Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, św. Janie Pawle II, módl się za nami.

 

drukuj