Rząd zamroził 6 mld zł. na walkę z bezrobociem

Rząd przetrzymuje blisko 6 mld zł przeznaczonych na walkę z bezrobociem i tworzenie nowych miejsc pracy – alarmuje Solidarna Polska. Posłowie tej partii zaapelowali o uruchomienie tych środków i złożyli wniosek o rozszerzenie najbliższego posiedzenia Sejmu o debatę na temat bezrobocia.

Odblokowanie owych 6 miliardów złotych, które zamroził minister Rostowski i Donald Tusk są jak najbardziej w tej chwili decyzją skazaną wobec niepokojąco rosnących wskaźników dotyczących bezrobocia. Jest już blisko 16 proc., ale trzeba wskazać, że są w kraju miejsca takie jak Bartoszyce w warmińsko-mazurskim gdzie to bezrobocie jest powyżej 40 proc.; a jest to tylko bezrobocie zanotowane, zarejestrowane. W związku z powyższym nasz apel do Donalda Tuska: o podanie do publicznej wiadomości poprzez debatę sejmową – jakie rozwiązania oprócz odmrożenia owych 6 mld zł. zamierza przedstawić Wysokiej Izbie? –pytała poseł Beata Kempa.

Podawane dziś 15. proc. bezrobocie nie odzwierciedla rzeczywistej skali problemu, w Polsce statystyki podnosi nieodnotowane w Urzędach bezrobocie ukryte – zwracał uwagę poseł Tomasz Górski.

Jest jeszcze bezrobocie ukryte. Są osoby, które się nie rejestrują a również są bezrobotne, jak również są osoby, które wyjechały szukać pracy za granicą.  Szacuje się, że może być nas ok 8 milionów Polaków bez pracy. To jest bardzo poważna sprawa i dziwi nas stanowisko rządu, że te pieniądze, które są przeznaczone na tworzenie miejsc pracy są zamrożone. Natomiast chciałbym powiedzieć, że znaczną część produktu krajowego brutto produkują małe i średnie przedsiębiorstwa. Nie tak dawno jak na ostatnim posiedzeniu Sejmu, zostały przegłosowane jako odrzucone w pierwszym czytaniu, dwie bardzo ważne dla przedsiębiorstw ustawy. Wnioskujemy również, aby Sejm zajął się polskimi przedsiębiorcami – dodał poseł Tomasz Górski

 

Wypowiedź poseł Beaty Kempy

Audio MP3
Pobierz

 

Wypowiedź posła Tomasza Górskiego

Audio MP3
Pobierz

RIRM

drukuj