fot. premier.pl

KRS przeszedł do drugiej tury głosowania nad kandydatami do Izby Cywilnej SN

Krajowa Rada Sądownictwa wyłoniła pięcioro kandydatów, którzy zostaną przedstawieni prezydentowi Andrzejowi Dudzie na stanowiska sędziowskie w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego. Ponieważ jest siedem miejsc do obsadzenia – KRS przeszła do drugiej tury głosowania.

Wymaganą większość co najmniej 11 głosów, na 21 głosujących członków KRS, spośród blisko 30 kandydatów uzyskali: sędzia SA Jacek Grela, sędzia SO Beata Janiszewska, radca prawny Marcin Krajewski, sędzia SA Małgorzata Manowska oraz sędzia SA Tomasz Szanciło.

Ponieważ pozostały do obsadzenia jeszcze dwa miejsca w Izbie Cywilnej SN Rada przystąpiła do drugiej tury głosowania. Głosuje w niej nad trzema kandydaturami z największym poparciem w pierwszej turze, spośród osób, które nie uzyskały wymaganej większości. Są to: sędzia SO Joanna Misztal-Konecka, dyrektor Departamentu Prawa Administracyjnego w resorcie sprawiedliwości. dr hab. Kamil Zaradkiewicz i radca Prokuratorii Generalnej RP Marcin Gocłowski.

PAP/RIRM

drukuj