Rodzina a Trójca Święta

Marian Zawada OCD

Temat Boskiej Wspólnoty Trójcy Świętej klarownie i mocno osadza nas we wspaniałej przestrzeni Bożego życia, życia wewnętrznego samego Boga. Dzięki temu możemy odkrywać, głębiej rozumieć i pokochać to, że Bóg jest wspólnotą, że jest rodziną, że jest domem. Możemy zobaczyć i rozumieć, kim jest Syn, kim jest Dziecko Boga i tym lepiej zobaczyć swoje relacje synowskie, relacje dziecka do Boga. I wreszcie, w ten sam sposób – rozeznać piękne i rozbudowane relacje z Duchem Świętym, który jest miłością. Napotykając tajemnicę Boskiej wspólnoty, możemy rozradować się tym, że Bóg zawiązał wspólnotę rodzinną z nami, że, pomimo naszych ograniczeń i słabości, chce być naszym Bogiem i ze świętą niecierpliwością utrzymuje relacje z nami. Niezwykłym, niemal olśnieniem, jest odkrycie, że Bóg powodowany miłością do człowieka, pragnie z nim być. Takie odkrycie stanowi o początku fascynacji Bożą Wspólnotą. Natomiast u końca pojawia się pragnienie, by zwrócić Trójcy Świętej rodzinę ludzkości, by świętować powrót całej ludzkości do Boga, a zatem odnaleźć nasze własne rodziny na tym planie i starać się żyć rodzinnie na wzór samego Boga.

Informacja: Fundacja „Nasza Przyszłość”

drukuj