Pokochać samego siebie

„Możesz ze swego życia uczynić pieśń ufności Bogu. Możesz utkać swoje życie ze wszystkich zalet, jakie w sobie nosisz .Bycie sobą jest naprawdę możliwe .Nie zakopuj swoich talentów. To Twój obowiązek stawania się człowiekiem”.
Autor książki, wyciąga rękę do młodych, zagubionych ludzi i pokazuje im głębsze motywy życia i nadziei.

Informacja: Fundacja „Nasza Przyszłość”

drukuj