Dziedzictwo Kresów

Redakcja naukowa Irena Kozimala, Anna Królikowska, Beata Topij-Stempińska

Zamysł wydania tej pozycji jest cenny i wiele wnoszący do badań nad Kresami – ich historią, dziedzictwem i współczesnością. Artykuły zostały zamieszczone w dwóch działach: Nauka i Edukacja. Autorzy pochodzą z różnych ośrodków naukowych, co daje pełne spektrum podejmowanych badań, wywodzących się z osobistych zainteresowań. dr hab. Ewa Danowska (UJK w Kielcach). Zamieszczone (…) teksty wyraźnie wskazują na to, że istnieje obecnie szerokie zainteresowanie problematyką dziedzictwa Kresów. (…) Autorzy, zwracając uwagę na różnorodne elementy dziedzictwa naukowego i edukacyjnego tych terenów, podejmują niejednokrotnie próby skonfrontowania owego dziedzictwa ze współczesnymi tendencjami wychowawczymi, oświatowymi czy politycznymi. W efekcie końcowym czytelnik otrzyma publikację, która wskazuje na tak ważne elementy dziedzictwa kulturowego i naukowego Kresów, jak: tradycje pracy oświatowej jezuitów, szkoły krzemienieckiej i uniwersytetów galicyjskich oraz związanych z nimi nauczycieli i uczonych. Ten obraz wzbogacają wymownie działania różnorakich stowarzyszeń, zespołów muzycznych czy organizacji harcerskich.
dr hab. Agnieszka Wałęga (UMK w Toruniu)

Informacja: Fundacja „Nasza Przyszłość”

drukuj