Wpisy

Ostatnie dni na złożenie PIT-WZ

18 kwietnia mija termin na złożenie PIT-WZ. Nowa forma rozliczenia z Urzędem Skarbowym jest praktykowana po raz pierwszy. Polega ona na złożeniu wniosku on-line, na podstawie którego Urząd sam sporządzi zeznanie. Po pięciu dniach podatnik otrzymuje wypełniony druk. Z formy rozliczenia PIT-WZ skorzystać mogą podatnicy rozliczający się PIT-em 37.