Wpisy

Fundacja Życie i Rodzina: Resorty rodziny i zdrowia chcą, aby w naszych ulotkach dla Ukrainek uwzględniać informację o warunkach dopuszczalności tzw. aborcji w Polsce

Fundacja Życie i Rodzina ujawniła pismo od Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej funkcjonującego w ramach Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w którym departament domaga się od Fundacji wyjaśnień w związku z ulotkami adresowanymi do Ukrainek dot. zakazu wykonywania w Polsce tzw. aborcji. W dokumencie napisano, iż „treść ulotki nie uwzględnia obowiązującego w Polsce stanu prawnego wynikającego z przepisów ustawy (…) o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerwania ciąży, (…), zgodnie z którymi przerwanie ciąży może być w Polsce dokonane w przypadku, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej oraz w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego”.

UE nie wspiera krajów przyjmujących uchodźców

Polska cały czas czeka na wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej. Środki pomogłyby rozwiązać wiele problemów, które pojawiły się wraz z napływem do kraju uchodźców wojennych z Ukrainy. „Na obietnicach jednak na razie się kończy” – wskazuje Jacek Sarjusz-Wolski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości.

Polska pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Polska wzięła na siebie główną odpowiedzialność za pomoc uchodźcom z Ukrainy. W trakcie audiencji generalnej docenił to Ojciec Święty Franciszek. Z kolei marszałek Sejmu, Elżbieta Witek, wraz z innymi przewodniczącymi parlamentów państw unijnych odwiedziła polsko-ukraińskie przejście graniczne w Dorohusku oraz punkt recepcyjny w Chełmie.

Przewodniczące parlamentów UE z wizytą w Polsce. Spotkały się z uchodźcami wojennymi w Chełmie

Przewodniczące parlamentów państw Unii Europejskiej spotkały się z uchodźcami wojennymi w punkcie recepcyjnym w Chełmie, w woj. lubelskim. Przedstawiciele parlamentów m.in. z Hiszpanii, Belgii, Litwy, Łotwy, Ukrainy oraz wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego przyjechały do naszego kraju, by bezpośrednio porozmawiać o potrzebach rodzin, matek z dziećmi, które uciekły z Ukrainy przed rosyjską agresją.