Wpisy

Telewizyjny Uniwersytet Biblijny (10.02.2018)

VI rok
Znak czy Obecność? Dzieje Arki w 1 Sm 4,1-7,1. Cykl o Arce z Pierwszej Księgi Samuela w formie barwnej, chwilami dowcipnej, a chwilami tragicznej opowieści podejmuje kwestię postrzegania Arki oraz jej roli przez Izraelitów i Filistynów. Dyskusja: palladium czy medium obecności żywego Boga stawia odbiorcę tym samym wobec pytania o podwaliny życia duchowego – czy stanowi je forma kultu czy relacja z Osobą.

Telewizyjny Uniwersytet Biblijny: Imiona i nazwy własne w Biblii cz.II (25.03.2017)

Katedra Filologii Biblijnej kontynuuje wykład o imionach i nazwach własnych w Biblii. Tym razem zostaną omówione przede wszystkim nazwy miast np.: Nazaret, Betlejem, Jerozolima. Wyjaśnienie znaczeń tych miejscowość pogłębia teologiczne rozumienie wydarzeń, które się w nich dokonały, a także bardzo często dodaje kolorytu samemu opowiadaniu.

Telewizyjny Uniwersytet Biblijny: Bunt Izraela na pustyni w Lb 13-14 (11.03.2017)

Wielki Post to dobry czas by zastanowić się nad buntem Izraela w czasie wędrówki przez pustynię do Ziemi Obiecanej. Przyjrzymy się bliżej motywom postępowania Izraelitów, wstawiennictwu Mojżesza i niezbędnej karze, jaką była aż 40-letnia wędrówka po pustyni, którą – gdyby nie bunt – można by pokonać w bardzo krótkim czasie.