Wpisy

Tezy do zaliczenia roku akademickiego 2018/2019 w Telewizyjnym Uniwersytecie Biblijnym

Należy opracować w formie pisemnej jedną spośród podanych niżej tez:

1. Bóg w życiu Saula – relacja czy jej brak? Analiza kontekstualna w oparciu o 1 Sm 13-17.

2. Przyjaźń w Księdza Syracha.

3. Zapowiedź Mesjasza w Lb 24,15-19 i jej wypełnienie w Chrystusie

4. Różne postaci w drodze do wiary w Jezusa z Nazaretu jako Mesjasza i Syna Bożego: Nikodem, Symarytanka, urzędnik królewski, umiłowany uczeń.

5. Wybrane frazeologizmy z Nowego Testamentu w języku polskim. Kontekst i znaczenie.