Telewizyjny Uniwersytet Biblijny (10.02.2018)Pobierz Pobierz
VI rok
Znak czy Obecność? Dzieje Arki w 1 Sm 4,1-7,1. Cykl o Arce z Pierwszej Księgi Samuela w formie barwnej, chwilami dowcipnej, a chwilami tragicznej opowieści podejmuje kwestię postrzegania Arki oraz jej roli przez Izraelitów i Filistynów. Dyskusja: palladium czy medium obecności żywego Boga stawia odbiorcę tym samym wobec pytania o podwaliny życia duchowego – czy stanowi je forma kultu czy relacja z Osobą.

drukuj