Wpisy

Prof. E. Łon: Marcowa projekcja inflacji oraz PKB stanowić może istotne uwarunkowanie dla perspektyw polskiej polityki pieniężnej

Być może warto poczekać do marcowej projekcji inflacji i PKB i wówczas zastanowić się nad tym, czy warto dokonać kolejnej podwyżki stóp procentowych. Przedstawienie przez rząd kolejnych elementów tarczy antyinflacyjnej przemawiałoby raczej za tym, aby w lutym stopy procentowe utrzymać na dotychczasowym poziomie – ocenia prof. Eryk Łon z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prof. E. Łon: Z moich badań wynika, że w 2023 roku można spodziewać się znacznego spadku inflacji w naszym kraju

Zazwyczaj bywa tak, że poprawie aktywności gospodarczej towarzyszy wzrost inflacji, a pogorszeniu owej aktywności jej spadek. Biorąc pod uwagę powyższe prawidłowości, można spodziewać się, że presja inflacyjna w okresie 2022-2023 będzie stopniowo wygasać – wskazał prof. Eryk Łon, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prof. E. Łon: Dzięki odpowiedniej polityce pieniężnej polska gospodarka wróciła na ścieżkę szybkiego wzrostu

W poprzednim tygodniu pojawiła się informacja, która zakłada, że możliwe jest osiągnięcie przez polską gospodarkę tempa wzrostu gospodarczego istotnie wyższego, niż owe 5,0 procent. Oto analitycy Fitch opublikowali raport, z którego wynika, że ich zdaniem realna zmiana PKB w Polsce wyniesie w tym roku aż 6,4 proc. To bardzo dużo i generalnie rzecz biorąc, informację należy ocenić jako optymistyczną. Przede wszystkim oznacza ona, że nie tylko utrwala się, lecz wręcz pogłębia przekonanie, że nasza gospodarka powróciła na ścieżkę szybkiego wzrostu gospodarczego – wskazał dr hab. Eryk Łon, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prof. Eryk Łon: Perspektywa spadku presji inflacyjnej staje się coraz bardziej realna

Nie jest przesądzone, że zaostrzanie polityki pieniężnej będzie kontynuowane a zwłaszcza, że skala owego zaostrzania będzie znaczna. W ostatnich dniach pojawił się bowiem pewien istotny czynnik, który powoduje, że można oczekiwać pewnego wyhamowania presji inflacyjnej. Mam na myśli spadek cen surowców, zwłaszcza ceny ropy naftowej. Spadły ponadto także ceny innych surowców, na przykład palladu, platyny oraz miedzi – zaznacza prof. UEP dr hab. Eryk Łon.

Prof. Eryk Łon: Z najnowszej projekcji inflacji oraz PKB wyłania się optymistyczna wizja polskiej gospodarki

Okazuje się, że zarówno w 2022, jak również w 2023 będziemy mieli do czynienia zgodnie z przewidywaniami analityków NBP z takim obrazem polskiej gospodarki, który można ocenić optymistycznie. Przede wszystkim warto zauważyć, że po ustanowieniu w I kwartale 2022 roku szczytu inflacja będzie spadać. Po drugie w latach 2022-2023 realne tempo wzrostu gospodarczego będzie wysokie a towarzyszyć będzie mu jeszcze szybsze realne tempo wzrostu nakładów inwestycyjnych, co jest typowe dla bardziej zaawansowanych faz procesu ożywienia gospodarczego. Po trzecie w latach 2022-2023 ma dojść do stopniowej kontynuacji procesu poprawy sytuacji na rynku pracy. Spadać będzie stopa bezrobocia a rosnąć ma zatrudnienie – zaznaczył prof. UEP dr hab. Eryk Łon.

Prof. E. Łon: Sposób prowadzenia polskiej polityki pieniężnej przeniknięty jest duchem troski o realną sferę gospodarki

Toczy się obecnie dyskusja o tym, czy moment rozpoczęcia fazy zaostrzania polityki monetarnej nie był zbyt późny. To, że w debacie tej padają różne głosy jest naturalne i samo w sobie świadczy o zainteresowaniu polityką stóp procentowych prowadzoną przez RPP. Wedle mojego przekonania moment rozpoczęcia podwyżek stóp był odpowiedni – wskazał prof. UEP dr hab. Eryk Łon. 

Prof. Eryk Łon: Podwyższenie stóp procentowych przez RPP powinno doprowadzić do stopniowego obniżenia inflacji

Ważne, aby impuls monetarny polegający na zaostrzaniu polityki pieniężnej, był na tyle znaczący, aby doprowadzić stopniowo do wygasania presji inflacyjnej, a z drugiej strony na tyle niewielki, aby nie spowodować znacznego wyhamowania aktywności gospodarczej, to znaczy, aby tempo wzrostu gospodarczego nadal kształtowało się na wysokim poziomie. Myślę, że z tego punktu widzenia skala podwyżki stóp procentowych dokonanej w październiku była odpowiednia – zaznaczył prof. UEP dr hab. Eryk Łon.