Wpisy

Prof. E. Łon: Proces spadku inflacji w Polsce staje się coraz bardziej widoczny

Makroekonomiczna sytuacja naszego kraju wskazuje na to, że polityka zacieśniania stóp procentowych stopniowo przynosi skutki antyinflacyjne, przy jednoczesnym utrzymywaniu dobrej sytuacji na rynku pracy. Obserwując sytuację w światowej gospodarce możemy zauważyć, że proces dezinflacji trwa – wskazał prof. Eryk Łon, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prof. E. Łon: Obrona państwa narodowego w świecie zdominowanym przez wielkie korporacje

„Wiedząc o dużym znaczeniu wielkich korporacji w świecie współczesnym tym bardziej należy mobilizować się do obrony znaczenia polskiego państwa narodowego i atrybutów suwerenności. Należy bronić suwerenności gospodarczej, co sprowadzać się powinno do repolonizacji kolejnych dziedzin naszej gospodarki. Warto bronić złotego i prawa Polski do prowadzenia własnej polityki pieniężnej. Realizując te wszystkie zadania, możemy obronić koncepcję państwa narodowego. Warto jej bronić nie tylko dla obecnego pokolenia Polaków,  lecz także dla przyszłych pokoleń naszych rodaków” – napisał prof. Eryk Łon, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prof. E: Łon: Dobra sytuacja na rynku pracy ważnym atutem polskiej gospodarki

Sytuacja na polskim rynku pracy wciąż jest generalnie dobra. Wprawdzie w marcu 2023 roku liczba ofert pracy w internecie spadła w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego, ale zwiększyła się w stosunku do lutego tego roku. (…) Co ciekawe, największy przyrost liczby ofert pracy opublikowanych w internecie w marcu tego roku w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego zanotowano w branży finansowej. Wzrost ten wyniósł 31 procent – wskazuje prof. Eryk Łon, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prof. E. Łon: Niech złoty trwa!

Polska na zawsze powinna zachować własną walutę. Warto mieć świadomość, iż likwidacja polskiego złotego to kolejna faza procesu mogącego w konsekwencji doprowadzić do faktycznej likwidacji polskiego państwa. Likwidując naszą walutę narodową i przekazując kompetencje do prowadzenia własnej polityki pieniężnej z Warszawy do Frankfurtu nad Menem, prawie całkowicie wyzbywamy się resztek suwerenności polskiego państwa. Bylibyśmy wtedy tylko częścią składową organizacji podobnej do państwa, na co zwracał uwagę w swych publikacjach śp. prof. Lech Morawski. Nie możemy na to pozwolić. Uważam, że zadaniem obecnego pokolenia Polaków jest przekazanie atrybutów suwerenności monetarnej Polski przyszłym pokoleniom – napisał prof. Eryk Łon, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prof. E. Łon: Wzrosła szansa na „gołębi zwrot” w polityce pieniężnej banków centralnych

15 marca tego roku mieliśmy do czynienia z obniżeniem stóp procentowych przez bank centralny Kostaryki. Jest to pierwszy przypadek banku centralnego z Ameryki Południowej, który zaczyna łagodzić w tym roku politykę pieniężną. Coraz bardziej można odnieść wrażenie, że stopniowo przybliżamy się do momentu, w którym coraz większa liczba banków centralnych z różnych krajów będzie najpierw stabilizowała stopy procentowe na dotychczasowym poziome, a potem dokonując ,,pierwszej obniżki” rozpocznie proces łagodzenia polityki pieniężnej. Wzrosła więc szansa na ,,gołębi zwrot” w polityce banków centralnych – wskazał prof. Eryk Łon, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prof. E. Łon: Rada Polityki Pieniężnej postąpiła słusznie, utrzymując w lutym stopy procentowe na dotychczasowym poziomie

Uważam, że dobrze się stało, że Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Tym samym utrwaliło się przekonanie, że RPP, prowadząc politykę stóp procentowych, stara się dbać o realną sferę gospodarki, co w odniesieniu do fazy podnoszenia stóp procentowych wyraża na przykład się tym, aby dążyć do tego, żeby nasza gospodarka nie wpadła w tym roku w recesję – wskazał prof. Eryk Łon, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prof. E. Łon: Nastroje polskich konsumentów ulegają stopniowej poprawie

Uczestnicy rynku akcji liczą na to, że rok 2023 roku może przynieść w gospodarce sporo przyjemnych zaskoczeń. Sprowadzać się mogą one do tego, że będziemy w tym roku nie tylko świadkami tego, że inflacja konsumpcyjna stopniowo będzie spadać, ale także tego, że sytuacja w realnej sferze gospodarki nie będzie w tym roku tak zła, jak wydawało się to jeszcze pod koniec poprzedniego roku – pisze prof. UEP dr hab. Eryk Łon.

Prof. E. Łon: Rok 2023 może być rokiem stopniowego spadku inflacji

Okres przełomu roku skłania do dokonywania podsumowań oraz do tworzenia prognoz. Przede wszystkim warto zauważyć, że rok 2022 był rokiem kontynuacji przez zdecydowaną większość banków centralnych polityki podnoszenia stóp procentowych. Z danych zawartych na stronie cbrates.com wynika, że w ubiegłym roku dokonano 359 podwyżek stóp oraz 15 obniżek.

Prof. E. Łon: Rok 2023 powinien być w Polsce rokiem stopniowego spadku inflacji

Z punktu widzenia perspektyw wyhamowania tendencji inflacyjnych cieszy to, że po raz piąty z rzędu spadł Wskaźnik Przyszłej Inflacji obliczany przez Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Rok 2023 powinien być więc rokiem stopniowego spadku inflacji. Na razie zakładam, że Polsce w 2023 roku recesja nie grozi. Nasza gospodarka wykazała w różnych sytuacjach ogromną odporność i sądzę, że także i tym razem, to znaczy w przyszłym roku odnotujemy realny wzrost PKB – podkreślił prof. Eryk Łon, ekonomista, w analizie przygotowanej dla Radia Maryja.

Prof. E. Łon: Faza podwyżek stóp procentowych w Polsce prawdopodobnie dobiegła już końca

Naturalnie wydaje się, że znaczna część banków centralnych dokona jeszcze w tym, jak również na początku przyszłego roku, podwyżek stóp procentowych, ale można już chyba poważnie brać pod uwagę to, iż kolejne banki centralne stopniowo będą dołączać do banków centralnych w Polsce, Czechach, na Węgrzech czy też w Brazylii, które na pewien czas zawiesiły fazę podwyżek stóp, a można nawet oczekiwać, że być może nawet tę fazę zakończyły – wskazał prof. Eryk Łon, ekonomista, w analizie przygotowanej dla Radia Maryja.

Prof. E. Łon: Polska gospodarka charakteryzuje się szybszym wzrostem niż strefa euro

15 listopada 2022 roku zostały opublikowane dane o realnej zmianie PKB w Polsce w III kwartale tego roku w stosunku do analogicznego kwartału roku poprzedniego. Okazało się, że wzrost ten ukształtował się na poziomie 3,5 procent. Z jednej strony świadczy to o pewnym ochłodzeniu aktywności gospodarczej w naszym kraju. Z drugiej strony ten poziom wzrostu nie jest wcale jeszcze jakiś bardzo mały. Można powiedzieć, że jest całkiem niezły.

W przyszłym roku dojdzie do wyhamowania aktywności gospodarczej na świecie

W okolicach połowy października 2022 roku zostały opublikowane wyniki ankiety przeprowadzonej przez organizację IntrFi Network wśród dyrektorów 450 dyrektorów banków komercyjnych działających w Stanach Zjednoczonych. Okazało się, że prawie 60 proc. ankietowanych wyraziło obawę, że amerykański bank centralny zbyt szybko będzie podnosił stopy procentowe, co może doprowadzić do recesji. Wyniki tej ankiety mogą stanowić ważny argument potwierdzający tezę, że przedstawiciele szeroko pojętego świata finansów w USA zaczynają wyrażać coraz mocniejszą troskę o to, jakie skutki dla realnej sfery gospodarki pociągnie za sobą kontynuacja procesu zaostrzania polityki pieniężnej przez FED.