Wpisy

Prof. E. Łon: Dzięki polityce NBP można już dostrzec pewne oznaki spadku presji inflacyjnej w naszym kraju

W przypadku procesów inflacyjnych warto zwrócić uwagę na zmiany cen artykułów i usług konsumpcyjnych pomiędzy konkretnym miesiącem M a poprzednim miesiącem M-1. Myślę, że także i takie ujęcie statystyczne jest bardzo interesujące. Piszę o tym dlatego, że z ujęcia tego płyną bardzo optymistyczne wnioski dotyczące nasilenia procesów inflacyjnych w naszym kraju – wskazuje prof. dr hab. Eryk Łon z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prof. E. Łon: Najnowsza projekcja NBP daje argumenty tym, którzy chcieliby zaprzestania procesu podnoszenia stóp procentowych

Uważam, że bardzo duże pozytywne znaczenie ma podkreślanie zarówno przez prezesa NBP prof. Adam Glapińskiego, jak również przez wiceprezes NBP Martę Kightley tego, że w 2023 roku możliwe będzie rozważanie decyzji o obniżce stóp procentowych. Warto zauważyć, że do tego rozważania decyzji o obniżce miałoby dojść w sytuacji, gdy inflacja konsumpcyjna kształtować by się miała na poziomie wyższym od górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego. Uważam, że taki sposób myślenia jest jak najbardziej uzasadniony, świadczy on o elastycznym traktowaniu celu inflacyjnego –ocenił dr hab. Eryk Łon, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prof. E. Łon: Potrzeba podwyższania stóp procentowych w naszym kraju może zaniknąć

Moim zdaniem pojawiają się przesłanki przemawiające za tym, aby już teraz rozważyć podjęcie decyzji o zakończeniu fazy podnoszenia stóp procentowych. Co ciekawe, analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, po opublikowaniu danych o poziomie wskaźnika PMI w przemyśle, wyrazili przekonanie, że RPP zakończy fazę podnoszenia stóp w lipcu tego roku – zwrócił uwagę prof. Eryk Łon, ekonomista, w analizie przygotowanej dla Radia Maryja.

Prof. E. Łon: Już teraz możemy dostrzec proces obniżania prognoz realnego wzrostu PKB dla różnych krajów na ten i na następny rok

Należy bardzo uważnie spoglądać na sytuację panującą na rynku pracy. Warto przyglądać się tej sytuacji nie tylko przez pryzmat stopy bezrobocia, lecz także obserwować innego rodzaju miary, takie jak zmiana liczby osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych, zmiana liczby osób pracujących, a także zmiana liczby ofert pracy – ocenił dr hab. Eryk Łon, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prof. E. Łon: Polska gospodarka wykazuje znaczną odporność w warunkach trudnej sytuacji geopolitycznej

W świetle aktualnych uwarunkowań geopolitycznych mogą pojawiać się opinie o tym, że w sytuacji ujawniania się różnego typu zagrożeń należy ,,wykonać kolejny krok w kierunku wzmocnienia integracji europejskiej” i zlikwidować polską walutę, a w to miejsce wprowadzić euro. Bardzo przestrzegam przed takim myśleniem. To właśnie aktualna sytuacja geopolityczna pokazuje, że w sytuacji zagrożenie trzeba liczyć głównie na własne siły, należy budować silną tożsamość narodową opartą o przywiązanie do atrybutów suwerenności Państwa Polskiego, do których to atrybutów należy także między innymi waluta narodowa – wskazuje prof. Eryk Łon z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

[TYLKO U NAS] Prof. E. Łon: Amerykańskie firmy widzą, że polski rynek akcji szybko się rozwija. Jesteśmy bardzo ważnym rynkiem wschodzącym

Aktywnym brokerem na polskim rynku akcji jest dom maklerski PKO BP, czyli polski kapitał. To pokazuje, że jest duże zaufanie do polskich instytucji finansowych. Wiadomo, że ta czołówka się zmienia, chociaż rzeczywiście amerykańskie firmy są aktywne. Widzą, że polski rynek akcji szybko się rozwija. Jesteśmy nadal bardzo ważnym rynkiem wschodzącym – mówił w „Aktualnościach dnia” na antenie Radia Maryja prof. Eryk Łon, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i wykładowca Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Prof. E. Łon: Czy czeka nas ,,gołębi” zwrot w polityce pieniężnej  banków centralnych?

Opublikowane ostatnio dane makroekonomiczne o sprzedaży detalicznej potwierdzają, że NBP w warunkach podwyższonej inflacji umiejętnie dba o to, aby, zmierzając do ograniczenia inflacji, nie zdusić nadmiernie wzrostu gospodarczego. Głęboko wierzę, że sternicy polskiej polityki pieniężnej wybiorą również odpowiedni moment, w którym uznają za właściwe rozpoczęcie fazy łagodzenia polityki pieniężnej, gdyby okazało się to konieczne. ,,Gołąb” może przekształcić się w ,,jastrzębia” a ,,jastrząb” w ,,gołębia”, ale najważniejsze jest to, aby przede wszystkim i zawsze dana osoba wchodząca do RPP była ,,orłem”, czyli zwolennikiem utrzymania złotego oraz obrońcą prawa Polski do prowadzenia własnej polityki pieniężnej – wskazał prof. Eryk Łon, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prof. E. Łon: Fundamenty polskiej gospodarki są mocne

Generalnie warto zdecydowanie podkreślać, że polska gospodarka ma mocne fundamenty i można spodziewać się, że kiedy kursy walut krajów wschodzących zaczną się umacniać to umocni się zapewne także i kurs złotego. Nie jest zresztą wykluczone, że z uwagi na mocne fundamenty polskiej gospodarki kurs złotego umocni się wówczas mocniej, niż kurs innych walut wschodzących – wskazuje prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dr hab. Eryk Łon.

Prof. Eryk Łon: Najważniejsze czynniki ryzyka dla polskiej gospodarki mają charakter zewnętrzny

W ostatnim czasie pojawiło się szereg czynników, które mogą sprzyjać stopniowego wyhamowaniu realnego tempa wzrostu gospodarczego. Przede wszystkim warto pamiętać, że Rada Polityki Pieniężnej dokonała już pięciu podwyżek stóp procentowych. Decyzje te podjęte zostały z zamiarem doprowadzenia do stopniowego wyhamowania tendencji inflacyjnych – wskazuje prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dr hab. Eryk Łon.

Prof. E. Łon: Popyt na wszelkiego typu prognozy wciąż istnieje

Analizując rzeczywistość makroekonomiczną w gospodarce rynkowej, będziemy mieć do czynienia z pojawianiem się różnego typu prognoz. Są nawet tworzone rankingi prognostów, np. publikowane są rankingi najlepszych prognostów w odniesieniu do różnych zmiennych makroekonomicznych, takich jak PKB, stopa bezrobocia oraz inflacja. Są także publikowane rankingi prognostów dla rynku akcji, osobno w odniesieniu do tych osób, które stosują analizę fundamentalną, a osobno w odniesieniu do tych osób, które stosują analizę techniczną. Te rankingi są obserwowane zapewne dlatego, że uczestnicy życia gospodarczego chcą się przekonać, kto tym razem okazał się najlepszy w prognozowaniu – wskazuje prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dr hab. Eryk Łon.