Wpisy

Prof. E. Łon: ,,Gołębi zwrot” w polityce pieniężnej banków centralnych wciąż trwa

W bankowości centralnej kontynuowany jest „gołębi zwrot” w polityce stóp procentowych. Przykładowo w okresie od 1 do 25 stycznia tego roku pięć banków centralnych obniżyło stopy procentowe, a tylko jeden bank centralny stopy te podwyższył. Można zauważyć, że stopy procentowe obniżone zostały w Izraelu, Kostaryce, Kazachstanie, Peru oraz  Paragwaju,  a podwyższono je w Turcji – wskazał dr hab. Eryk Łon, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prof. E. Łon: Warto jednoczyć Polaków wokół idei obrony własnej waluty

Na początku tego roku pojawiły się głosy wskazujące na potrzebę zlikwidowania złotego i podejmowania działań mających na celu przystąpienie Polski do strefy euro. W tej sytuacji konieczne wydaje się  powtórne aktywizowanie się środowisk obrońców naszej waluty narodowej. Pojawia się w związku z tym pytanie, o to, w jaki sposób docierać do poszczególnych grup społecznych, aby zwiększać prawdopodobieństwo przekonania poszczególnych osób do idei utrzymania własnej waluty narodowej? Generalnie rzecz biorąc, wyrażam pogląd, że do każdego ze środowisk docierać należy z nieco innymi argumentami – zaznacza dr hab. Eryk Łon, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prof. E. Łon: Walka o utrzymanie suwerenności naszego kraju we wszystkich obszarach szczególnie ważnym zadaniem polityki polskiej

„Z najnowszego opracowania Międzynarodowego Funduszu Walutowego wynika, że prawdopodobnie w 2024 roku pod względem wielkości PKB nasza gospodarka awansuje na 20 miejsce na świecie. Stać się tak może dzięki temu, że Turcja, która dotychczas zajmowała miejsce 17 może spaść poniżej 20 miejsca. Generalnie można powiedzieć, że w dużym stopniu także dzięki polityce gospodarczej prowadzonej w okresie ostatnich 8 lat nasza gospodarka stała się coraz bardziej potężna” – wskazuje prof. UEP dr hab. Eryk Łon.

Prof. E. Łon: Decyzja Rady Polityki Pieniężnej o utrzymaniu stóp procentowych świadczy o chwalebnej ostrożności członków RPP

8 listopada 2023 roku Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o poziomie stóp procentowych. Tym razem stopy zostały utrzymane. Uważam, że decyzja ta była słuszna. Świadczy ona o ostrożności członków RPP. Pojawiły się ważne czynniki ryzyka. Zwiększyła się skala niepewności. W związku z powyższym ta ostrożność była wskazana.

Prof. E. Łon: Wynik wyborów parlamentarnych przynosi szereg obaw w obszarze zagadnień społeczno-gospodarczych

Nowa rzeczywistość polityczna, jaka pojawiła się w związku z wyborami do Sejmu i Senatu przeprowadzonymi 15 października tego roku, doprowadziła do pojawienia się  szeregu różnych zagrożeń. Ostatnie osiem lat było bardzo udane dla gospodarki. Okres ten był pomyślny z gospodarczego punktu widzenia przede wszystkim dlatego, że byliśmy świadkami wdrażania polskiego modelu społecznej gospodarki rynkowej.

Prof. E. Łon: Decyzja o znacznym obniżeniu stóp procentowych przez RPP była uzasadniona

„Jednym z najważniejszych wydarzeń w poprzednim tygodniu w światowej bankowości centralnej było obniżenie w dniu 6 września stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Skala obniżki była znacząca, gdyż RPP zredukowała poziom stopy referencyjnej z 6,75 % do 6,0 %, czyli o 75 punktów bazowych. Tak znaczna skala ,,pierwszej obniżki” wynikała, jak można sądzić, z pojawienia się szeregu różnych uwarunkowań makroekonomicznych. Przede wszystkim z wypowiedzi prezesa NBP prof. Adama Glapińskiego, jaka miała miejsce podczas konferencji w dniu 7 września wynikało, że w następnych miesiącach będziemy mieć do czynienia z szybkim spadkiem inflacji konsumpcyjnej” – zaznacza prof. UEP dr hab. Eryk Łon.

Prof. E. Łon: Wiara w to, że RPP wkrótce obniży stopy procentowe wpływa pozytywnie na sytuację panującą na polskim rynku pracy

Z danych opublikowanych na stronie internetowej crb.com wynika, że w okresie od 1 do 11 sierpnia tego roku cztery banki centralne podjęły decyzje o podwyższeniu stóp procentowych, a trzy banki centralne dokonały obniżki stóp. Szczególnie warto zauważyć, że redukcji stóp dokonano w Brazylii. Jest to o tyle ważne, że gospodarka brazylijska jest jedną z największych w grupie gospodarek krajów wschodzących, do której to grupy krajów zaliczana jest także i Polska.

Prof. E. Łon: Uczestnicy polskiego rynku akcji charakteryzują się sporym optymizmem

Analizując bardziej dokładnie sytuację na polskim rynku akcji, można zauważyć, że WIG urósł na razie, czyli od końca grudnia 2022 roku do 28 lipca 2023 roku o 25,2 procent. To zwyżka znacząca. WIG pod względem stopy zwrotu okazał się na razie jednym z najlepszych indeksów rynków akcji na świecie (…). Korzystając z danych opublikowanych na stronie stooq.pl, można zauważyć, że od WIG-u lepszy były tylko indeksy w Argentynie, Grecji, Rosji, Turcji oraz 2 technologiczne amerykańskie indeksy Nasdaq, a także japoński indeks NIKKEI225. Generalnie rzecz biorąc, tę sytuację można ocenić bardzo pozytywnie. Oznacza ona, że uczestnicy polskiego rynku akcji charakteryzują się sporym optymizmem – wskazał prof. Eryk Łon, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prof. E. Łon: Scenariusz dokonania przez RPP „pierwszej obniżki” we wrześniu tego roku jest całkiem realny

Jednym z najciekawszych wydarzeń na polskim rynku finansowym, jakie miało miejsce w pierwszej połowie lipca tego roku, był spadek rentowności 10-letnich obligacji skarbowych, który można wiązać między innymi z pojawieniem się nadziei na to, że Rada Polityki Pieniężnej rozpocznie fazę obniżek stóp procentowych. Wspominam o cyklu obniżek, a nie tylko o jednej obniżce, gdyż doświadczenie historyczne pokazuje, że kiedy polski bank centralny rozpoczynał łagodzić politykę stóp procentowych, to po pierwszej obniżce przychodziły potem kolejne.

Prof. E. Łon: Perspektywy sytuacji gospodarczej w Polsce przedstawiają się optymistycznie

Warto zwrócić uwagę na to, że w pierwszym półroczu tego roku byliśmy świadkami trwającego procesu dezinflacji. Okazało się, że zacieśnianie polityki pieniężnej przyniosło pozytywne rezultaty. Z polskiego punktu widzenia najbardziej cieszy fakt spadku inflacji konsumpcyjnej do 11,5 proc.  w czerwcu tego roku z poziomu 17,9 proc. odnotowanego w październiku 2022 roku – zaznacza dr hab. Eryk Łon, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prof. E. Łon: Utrwala się przekonanie, że rozpoczęcie fazy obniżek stóp procentowych w naszym kraju możliwe będzie już w tym roku

W okresie 2 tygodni od pojawienia się poprzedniego artykułu opublikowanego na stronie internetowej Radia Maryja byliśmy świadkami kontynuacji zwyżek na rynkach akcji w różnych krajach oraz umocnienia kursu złotego. Do umocnienia złotego doszło zarówno w stosunku do dolara amerykańskiego, jak również wobec euro. Umocnienie kursu rodzimej waluty można uznać za czynnik antyinflacyjny. Ważne jest także i to, że jak wynika z „Szybkiego Monitoringu NBP – analizy sytuacji sektora przedsiębiorstw” obecne kursy EUR/PLN oraz USD/PLN zapewniają opłacalność polskiego eksportu – informuje prof. Eryk Łon. 

Prof. E. Łon: Proces spadku inflacji w Polsce staje się coraz bardziej widoczny

Makroekonomiczna sytuacja naszego kraju wskazuje na to, że polityka zacieśniania stóp procentowych stopniowo przynosi skutki antyinflacyjne, przy jednoczesnym utrzymywaniu dobrej sytuacji na rynku pracy. Obserwując sytuację w światowej gospodarce możemy zauważyć, że proces dezinflacji trwa – wskazał prof. Eryk Łon, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.