Wpisy

Prof. E. Łon: Wzmocnienie uprawnień Polskiego Funduszu Rozwoju szansą dla naszej gospodarki

Zważywszy choćby na niskie, atrakcyjne wyceny polskich akcji z punktu widzenia podstawowych mierników rynkowych, takich jak: Cena/Wartość Księgowa, Cena/Zysk netto czy też Cena/Sprzedaży na tle rynków akcji w innych krajach, myślę, że jest to dobry moment na takie działanie – podkreśla prof. UEP dr hab. Eryk Łon.

Prof. E. Łon: Argumenty za obniżką stóp procentowych NBP

W ostatnich 6 miesiącach składałem konsekwentnie wnioski o obniżkę stóp procentowych NBP, bo uważałem, że priorytetem obecnie jest dbanie o utrzymanie stabilnego wzrostu gospodarczego w Polsce i ochrona miejsc pracy naszych rodaków. Dlatego będę z mocnym przekonaniem głosował za obniżką stóp procentowych NBP– podkreśla prof. UEP dr hab. Eryk Łon.

Prof. E. Łon: Banki centralne podjęły ostrą walkę ze skutkami koronawirusa

Warto działać wyprzedzająco, czyli wówczas gdy już pojawiają się zagrożenia mogące skutkować spowolnieniem tempa wzrostu gospodarczego a nie dopiero wówczas gdy spowolnienie to wystąpi. Dlatego uważam, że należy obniżyć stopy procentowe NBP już teraz. Warto bowiem pamiętać, że polityka pieniężna działa z pewnym opóźnieniem i ewentualne decyzje podjęte dziś mogą skutkować określonymi konsekwencjami za kilka kwartałów – podkreśla prof. UEP dr hab. Eryk Łon.

Prof. E. Łon: Cios w sektor usług w USA wyzwaniem dla bankierów centralnych

W ostatni piątek 21 lutego obecnego roku pojawiły się niespodziewanie niepokojące dane o nastrojach w sektorze usług w USA. Wskaźnik PMI w tym sektorze spadł bowiem poniżej 50 pkt osiągając 49,6 pkt. Jest to zjawisko bardzo niepokojące, dlatego że nawet w roku poprzednim, kiedy amerykański bank centralny (FED) trzykrotnie obniżał stopy procentowe wskaźnik PMI da sektora usług w każdym miesiącu przyjmował poziom wyższy od 50 pkt. Spadek wartości wskaźnika PMI dla sektora usług oznacza, że w tym sektorze tak ogromnie istotnym dla gospodarki amerykańskiej zaczynają przeważać tendencje recesyjne – podkreśla prof. UEP dr hab. Eryk Łon.

Prof. E. Łon: Warto być patriotą gospodarczym

Niegdyś postawa patriotyczna w sferze gospodarczej skłaniała Władysława Grabskiego do utworzenia złotego – jednej waluty dla całej Polski po okresie zaborów. Dziś postawa patriotyczna oznacza np. w tym kontekście obronę prawa Polski do prowadzenia własnej polityki pieniężnej. Niemniej jednak i wówczas i obecnie uważa się, że własna waluta jest wielkim dobrem materialnym, które pełni istotną rolę w funkcjonowaniu naszej gospodarki – podkreślił prof. UEP dr hab. Eryk Łon.

Prof. E. Łon: Inwazja „monetarnych gołębi” na świecie trwa

Obserwując działania poszczególnych banków centralnych w okresie od 1 do 19 lutego tego roku można zdecydowanie zauważyć, że decyzje podejmowane przez te instytucje stanowią odpowiedź na pojawienie się czynników ryzyka związanych ze spowolnieniem wzrostu gospodarczego w poszczególnych krajach – zaznacza prof. UEP dr hab. Eryk Łon.

Prof. Eryk Łon: Makroekonomiczne słabości strefy euro

Strefa euro została utworzona w 1999 roku. Początkowo obejmowała 11 krajów. Z biegiem czasu liczba członków tej strefy zwiększyła się. Obecnie strefa euro liczy 19 krajów. Pomimo dość długiego okresu funkcjonowania wciąż można nazwać ją swoistym eksperymentem. Mamy tu bowiem do czynienia ze strefą walutową o charakterze ponadnarodowym – podkreślił prof. UEP dr hab. Eryk Łon.

Prof. E. Łon: Kontynuacja łagodnego nastawienia w polityce banków centralnych

W styczniu tego roku dotychczas cztery banki centralne dokonały zmiany stóp procentowych. Były to banki centralne: RPA, Turcji, Macedonii Północnej oraz Malezji. Każdy z tych banków centralnych dokonał obniżek stóp procentowych. Oznacza to, że w każdym z tych czterech przypadków kontynuowane jest łagodzenie polityki pieniężnej – zaznaczył prof. UEP dr hab. Eryk Łon.