Wpisy

„Polska pod Krzyżem” na Matysce

W uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego odbyła się ogólnopolska akcja modlitewna „Polska pod Krzyżem”. Wydarzenie to prowadzi wiernych do konkretnej decyzji pójścia za Chrystusem. Na to wezwanie odpowiedzieli również wyznawcy tajemnicy wiary: odkupieńczej męki i śmierci Pana Jezusa z diecezji bielsko-żywieckiej. I 14 września br. zgromadzili się wokół krzyży: na Hrobaczej Łące, na Matysce, na Trzech Lipkach, w Starej Wsi, na Kaplicówce, na Krawców Wierchu, w Żywcu pod Grojcem.

Ks. abp M. Jędraszewski: Krzyż to znak miłości, który daje życie

Polska wie, że krzyż jest znakiem miłości, że daje życie. W nim jest jedyna nasza nadzieja, że ostaniemy się jako ludzie wierzący i jako Polacy, pomni na swoją historię obecności krzyża na naszej ziemi – mówił metropolita krakowski ks. abp Marek Jędraszewski podczas uroczystej Mszy św. odprawionej w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, w Sanktuarium Krzyża Świętego w Krakowie-Mogile.

Ks. bp W. A. Mering: Musimy usunąć z serca wszystko, co Boga usiłuje nam zasłonić, co przenosi Boga na inny daleki poziom. Musimy walczyć o właściwe widzenie Boga

Trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego. Jego męka i śmierć na krzyżu są gwarancją życia wiecznego, życia, które się nie skończy. Krzyż staje się gwarancją życia – mówił ks. bp Wiesław Alojzy Mering w wygłoszonej przez siebie homilii podczas Eucharystii sprawowanej w Kruszynie w ramach akcji modlitewnej „Polska pod Krzyżem”.