Ks. bp W. A. Mering: Musimy usunąć z serca wszystko, co Boga usiłuje nam zasłonić, co przenosi Boga na inny daleki poziom. Musimy walczyć o właściwe widzenie Boga

Trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego. Jego męka i śmierć na krzyżu są gwarancją życia wiecznego, życia, które się nie skończy. Krzyż staje się gwarancją życia – mówił ks. bp Wiesław Alojzy Mering w wygłoszonej przez siebie homilii podczas Eucharystii sprawowanej w Kruszynie w ramach akcji modlitewnej „Polska pod Krzyżem”.

Ks. bp Wiesław Alojzy Mering, ordynariusz diecezji włocławskiej, w swojej homilii zachęcał do dziękowania Jezusowi za Jego mękę i śmierć na krzyżu, a także podkreślał, że krzyż jest gwarancją życia wiecznego.

– Trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego. Jego męka i śmierć na krzyżu są gwarancją życia wiecznego, życia, które się nie skończy. Krzyż staje się gwarancją życia. Dlatego św. Paweł w liście do pierwszych mieszkańców Europy, którzy zetknęli się z Ewangelią, wspomina, zachęca ich do gestu, który dzisiaj tutaj wielokrotnie powtórzymy na Imię Jezusa – niech zgina się wszelkie kolano istot ziemskich, niebieskich i podziemnych. Będziemy Mu dziękowali za objawienie siebie i za objawienie Syna Bożego na krzyżu – mówił ordynariusz diecezji włocławskiej.

– My Chryste, obecni tu przy Twoim Krzyżu, przy świętych relikwiach Twojego Krzyża, wielbimy Cię i błogosławimy za to, że zostałeś na Krzyżu, bo tam naprawdę narodziły się szanse dla nas. (…) Widok Jezusowej męki potrafi zmieniać serce człowieka, serce ludzkie. Rodzi uznanie winy, rodzi prośbę o przebaczenie i zapewnia to przebaczenie człowiekowi – dodał.

Ordynariusz diecezji włocławskiej zaznaczył, że Jezus zachęca nas do miłosierdzia i poświęcania się drugiemu człowiekowi.

– On nas zachęca, żebyśmy przynajmniej próbowali Go naśladować. Nie umiemy tego zrobić sami z siebie, ale z Jego pomocą u Boga wszystko jest możliwe. (…) Jezus uczy, że drogą do spełnienia siebie nie jest egoizm, myślenie o sobie, ale że człowiek realizuje siebie, dając samego siebie w ofierze drugiemu człowiekowi. To jest niesłychanie ważna, choć niełatwa część Jego nauki – podkreślał ksiądz biskup. 

– Musimy wypełniać dom sumienia i serca samym Bogiem. Musimy usunąć z tych serc wszystko, co Boga usiłuje nam zasłonić, wszystko, co przenosi Boga na inny daleki poziom. Musimy walczyć o właściwe widzenie Boga – dodał ks. bp Wiesław Alojzy Mering.

 

RIRM

drukuj