fot. gwiazdkacieszynska.pl

„Polska pod Krzyżem” na Matysce

W uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego odbyła się ogólnopolska akcja modlitewna „Polska pod Krzyżem”. Wydarzenie to prowadzi wiernych do konkretnej decyzji pójścia za Chrystusem. Na to wezwanie odpowiedzieli również wyznawcy tajemnicy wiary: odkupieńczej męki i śmierci Pana Jezusa z diecezji bielsko-żywieckiej. I 14 września br. zgromadzili się wokół krzyży: na Hrobaczej Łące, na Matysce, na Trzech Lipkach, w Starej Wsi, na Kaplicówce, na Krawców Wierchu, w Żywcu pod Grojcem.

Pod krzyż na Matysce (609 m. npm) przy wsi Radziechowy licznie zebrani wierni weszli razem z ks. bp Romanem Pindlem – ordynariuszem diecezji bielsko-żywieckiej, celebrując po drodze nabożeństwo Drogi Krzyżowej przy Golgocie Beskidów. Organizatorem modlitwy była parafia pw. św. Marcina w Radziechowach k/Żywca z jego proboszczem ks. Piotrem Pokojnikowem E.C.

Procesję prowadził krzyż niesiony przez wiernych z okolicznych parafii. Udział w modlitwie wzięli również kapłani Żywiecczyzny, poczet sztandarowy Związku Podhalan Oddział Górali Żywieckich,  mieszkańcy Radziechowy w regionalnych strojach oraz pielgrzymi z różnych stron Polski.

Rozważania Męki Pańskiej pod hasłem „Świętość odpowiedzią na miłość Chrystusa” poprowadził ks. Jerzy Pytraczyk – Ojciec Duchowny Seminarium Duchownego w Krakowie. Jak wyjaśnił na wstępie – „Jesteśmy wezwani odpowiedzieć na nieskończoną miłość Chrystusa do każdego człowieka, która objawiona została przez Jego mękę. Tą odpowiedzią naszej miłości z całego serca, duszy i wszystkich sił jest świętość. I o tym powołaniu do świętości przypomina nam droga męki krzyżowej”. Rozważania kapłan skupił wokół tajemnicy świętości chrześcijanina a mękę Zbawiciela przybliżył w oparciu o wizje bł. stygmatyczki Anny Katarzyny Emmerich.

Centralnym punktem spotkania na szczycie Matyski pod Milenijnym Krzyżem, skąd roztacza się wyjątkowo piękna panorama Beskidów, była Msza św. pod przewodnictwem ks. bp Romana Pindla w koncelebrze z kapłanami sąsiednich parafii w intencji Ojczyzny, życia małżeńskiego i kapłańskiego.

W homilii ks. biskup Roman Pindel wyjaśnił znaczenie podwyższenia Krzyża Św. a także święta obchodzonego z tej okazji.

„Krzyż symbol hańby i śmierci – powiedział, doznał wywyższenia przez zmartwychwstanie Jezusa. Ponownie został wywyższony, gdy jego szczątki zostały odnalezione, w dole po kamieniołomie, niedaleko od miejsca ukrzyżowania Jezusa. Szczątki te zostały zidentyfikowane jako części krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Zostały podniesione, uczczone za sprawą św. Heleny”.

Hierarcha nawoływał do modlitwy przy krzyżu „Abyśmy przez wywyższenie krzyża w naszym sercu, przez modlitwę zanoszoną z innymi, jak i my, słabymi grzesznikami, odeszli: uzdrowieni, umocnieni, pocieszeni, pojednani, i z Bogiem, między sobą” oraz, „aby z Maryją pod krzyżem wypraszać łaskę nawrócenia i opamiętania dla wielu, a przede wszystkim dar zwycięstwa dobra nad złem, które łatwo wkrada się do serca człowieka”.

Kończąc homilię ks. bp Roman Pindel zaapelował: „ Wszyscy, którzy jesteście pod krzyżem i  na Eucharystii sprawowanej dziś,   oddajcie cześć Temu, który dla naszego zbawienia i pojednania z Bogiem oddał życie”.

Wśród pielgrzymów na Matysce byli  Elżbieta, Zdzisław, Andrzej i Małgorzata z miejscowości: – Wolsztyn, Grodzisk Wlkp, Rakoniewice leżące w Wielkopolsce. Jak wyjaśniła pani Elżbieta –  pielgrzymkę  zorganizowała nam opiekunka grupy pani Teresa. Dodała również, że każdy przyjechał ze swoimi intencjami, szczególnie modląc się o zdrowie dla każdego z osobna i  całej rodziny a także, aby w Polsce panował pokój i zgoda. Pod krzyż na Matysce przyjechała z Mysłowic również s. Władysława- boromeuszka.  Jak wyjaśniła –  jest rodowitą Radziechowianką więc nie mogło jej nie być tutaj, podczas modlitwy pod krzyżem na Matysce.   Pan Bóg mnie tu posłał  z moimi intencjami. Jestem Polką i to wezwanie „Polska pod Krzyżem” jest  dla mnie bardzo ważne. Chciałam również  stąd, spod Matyski, w Święto Podwyższenia Krzyża pozdrowić ss. redemptorystki z Trzech Lipek w Bielsku-Białej, gdzie też stoi Milenijny Krzyż.

Golgota Beskidów – to droga krzyżowa wiodąca ze wsi Radziechowy na szczyt Matyski w Beskidzie Śląskim, gdzie znajduje się jeden z najwyższych krzyży Milenijnych w Beskidach. Inicjatorem ich budowy był ks. Stanisław Gawlik – proboszcz parafii pw. św. Marcina w Radziechowach. Prace nad stacjami Drogi Krzyżowej ukończono w 2009 r wg projektu prof. sztuk pięknych Czesława Dźwigaja. Ich poświęcenia dokonał ks. biskup Tadeusz Rakoczy ówczesny ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej. Stanowi niezwykle refleksyjne dzieło rzeźbiarsko-kamieniarskie opatrzone wieloma symbolami i postaciami również współczesnymi. Golgota Beskidów stała się miejscem coraz liczniejszych pielgrzymek nie tylko z najbliższych okolic, ale z odległych zakątków naszego kraju.

gwiazdkacieszynska.pl/radiomaryja.pl

drukuj