fot. PAP/Wojtek Jargiłło

Lublin: Ostatni dzień 41. Stałej Konferencji Muzeów Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

W Lublinie zakończy się dziś 41. Stała Konferencja Muzeów Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie. W wydarzeniu biorą udział przedstawiciele polskich instytucji z całego świata, zajmujących się muzealnictwem, archiwizacją dokumentów i bibliotekarstwem.

Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie powstała w 1979 r. Jest organizacją zrzeszającą instytucje polonijne, przechowujące cenne świadectwa polskiej kultury i historii.

Obecnie – jak mówi prezes IPN Jarosław Szarek – w 9 krajach i na 4 kontynentach jest ich 25. Ich zadaniem jest pielęgnacja polskich tradycji – dodaje.

– Od pokoleń gromadziły, dzisiaj są strażnikami naszego arcybogatego dziedzictwa kulturowego, historycznego, powstałego na emigracji. Ostatnie dwa i pół wieku naszej historii to czas, w którym zaledwie jedną piątą tego okresu byliśmy państwem wolnym i niepodległym. W czasach zaborczej niewoli czy komunistycznego zniewolenia to emigracja była tym miejscem, gdzie Polacy mogli swobodnie wypowiadać swoje aspiracje, tworzyć najwybitniejsze dzieła kultury. Na to w kraju przez wiele lat nie było miejsca. Te instytucje dzisiaj opiekują się tymi zbiorami, które po nich pozostały – podkreśla Jarosław Szarek.

41. Stała Konferencja Muzeów Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie rozpoczęła się w Lublinie w sobotę, a zakończy dziś wieczorem.

Uczestnicy konferencji wezmą też udział w rozpoczynającym się w Lublinie 20. Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich.

RIRM

drukuj