Wpisy

8,5 mln zł na wsparcie seniorów

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przekaże 8,5 mln zł z unijnych funduszy na rozwój usług opiekuńczych, tworzenie dziennych domów opieki medycznej oraz klubów seniora. Dofinansowanie trafi do co najmniej 44 warsztatów terapii zajęciowej.  Jednym z beneficjentów projektu będzie Caritas.

Inwestycje w polską kolej

Polska prowadzi największy program kolejowy w Europie. Obejmuje on przebudowę dworców i modernizację linii kolejowych. W ostatnich dniach została podpisana umowa na renowację dworca Kraków Swoszowice.

MFiPR: 40 mln zł ze środków UE na innowacje m.in. w branżę rolno-spożywczą

Przeznaczamy 40 mln zł z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na innowacje m.in. branżę rolno-spożywczą i biochemiczną – powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska – Jedynak. Dodała, że drugie tyle zainwestuje międzynarodowy fundusz venture capital Icos Capital, który dokona wyboru firm, które dostaną wsparcie.