Wpisy

Ks. bp I. Dec podczas pierwszej katechezy rekolekcyjnej w Radiu Maryja: W wierze chodzi zawsze o posłuszeństwo Bogu, o posłuszeństwo Jego słowu

W sytuacji pandemii koronawirusa wszyscy mamy szczególny obowiązek zadbać o życie i zdrowie nas samych i naszych bliźnich. Dlatego winniśmy stosować się do zarządzeń    władz państwowych, do wskazań i poleceń służb medycznych, sanitarnych i innych. Jednakże jako istoty cielesno duchowe, noszące w sobie obraz i podobieństwo Boże, mamy także szczególny obowiązek troszczyć się o kondycję naszego ducha, czyli o odpowiednie, zdrowe życie duchowe, które mierzymy kondycją naszej religijnej wiary, nadziei i miłości w praktyce przejawiającej się w naszej modlitwie, pokucie (poście) i jałmużnie. Właśnie do zdiagnozowania i ewentualnej poprawy tej kondycji służą nam m. in. rekolekcje wielkopostne – podkreślił ks. bp Ignacy Dec, ordynariusz diecezji świdnickiej, podczas pierwszej katechezy rekolekcyjnej w Radiu Maryja.

Ks. bp Ignacy Dec w czasie uroczystości pogrzebowych ks. bp. Stefanka: Spoczywaj w pokoju dobry człowieku. Do zobaczenia w wieczności

Byłeś prawym człowiekiem, prawdziwym ojcem, bratem, pasterzem, opiekunem i przyjacielem każdego człowieka. Niech aniołowie zawiodą Cię do raju. Spoczywaj w pokoju dobry człowieku. Do zobaczenia w wieczności – podkreślił w homilii, w czasie uroczystości pogrzebowych ks. bp. Stanisława Stefanka TChr, ks. bp Ignacy Dec, ordynariusz diecezji świdnickiej.