Wpisy

Katastrofalne powodzie w Indiach i Bangladeszu

Miliony mieszkańców Bangladeszu musiało opuścić swoje domy w rezultacie rekordowych deszczów monsunowych, które spowodowały katastrofalne powodzie. Co najmniej 32 osoby zginęły. Powodzie nawiedziły też sąsiedni indyjski stan Assam. Zjawiska te nasilają się wraz z ocieplaniem się klimatu.

[INTERVIEW] Sachin Jose, a catholic journalist from India: When the West is going through self-destruction, it is great to see Polish people fighting against all sorts of civilizational threats

Poland is an amazing country. I have been able to get in touch with many Polish people. They love their country, their Catholic faith, and their traditions. The patriotism of the Poles is something that fascinates me. When many western nations are going through self-destruction, it is incredible to see Polish people fighting against all sorts of civilizational threats – said Sachin Jose, a catholic journalist from India, in the conversation with . He underlined also that in the southern states of India there are vibrant Christian communities and they have plenty of priestly vocations.

Męczennicy Indii

W ciągu jednego dnia doszło do 13 przypadków prześladowań wobec chrześcijan, których sprawcami były grupy radykalnych hinduskich ekstremistów. Do aktów przemocy doszło w indyjskich stanach Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Madhya Pradesh i New Delhi. Te informacje przekazała organizacja Evangelical Fellowship of India (Ewangeliczne Braterstwo Indii). To stowarzyszenie jednoczy wszystkie odłamy chrześcijańskie w Indiach.