fot. PAP/EPA

PE w obronie chrześcijan

Parlament Europejski przyjął wspólny projekt rezolucji dotyczący niedawnych przypadków stosowania przemocy wobec chrześcijan i prześladowania ich, zwłaszcza w Maaluli (Syria) i Peszawarze (Pakistan).

W dokumencie przypomniano m.in., że gwałtowne starcia w Maaluli są pierwszymi – od początku brutalnego kryzysu w Syrii – atakami wymierzonymi konkretnie w powszechnie znaną wspólnotę chrześcijańską i co najmniej cztery osoby poniosły śmierć w tych starciach, a inni ludzie zostali porwani lub zaginęli.

Europarlament podkreślił w rezolucji, że klasztory w syryjskiej miejscowości Maaluli muszą podlegać ochronie, tak aby chronić życie, działalność religijną i skarby architektury oraz aby umożliwić chrześcijanom i muzułmanom pokojowe współżycie. Deputowani potępili również atak na kościół Wszystkich Świętych w Peszawarze w Pakistanie oraz wszelkie formy dyskryminacji i nietolerancji na tle wyznania lub przekonań oraz akty przemocy przeciwko wszelkim wspólnotom religijnym. W dokumencie Europarlament potwierdził, że prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania należy do podstawowych praw człowieka oraz podkreślił, że wszystkie podmioty mają obowiązek ochrony wszystkich mniejszości obecnych w Syrii, w tym chrześcijan. Prof. Mirosław Piotrowski docenia taką reakcję Parlamentu Europejskiego w tej sprawie, ale jak mówi potrzeba czegoś więcej – Od dawna apeluję do odpowiednich organów Unii Europejskiej, nie tylko do Parlamentu Europejskiego, aby zdobyto się na skuteczną reakcję, tzn. należy pomagać ofiarom, ale również wspierać środowiska, które mogą powstrzymać dalszą dyskryminację chrześcijan. Należy nałożyć konkretne sankcje na państwa i rządy, które na to przyzwalają. – mówi Radiu Maryja europoseł M. Piotrowski. Z kolei deputowany Marek Gróbarczyk odnosząc się do przyjętej rezolucji przypomina, że Unia Europejska koncentruje się na werbalnym potępieniu złych czynów. – Naszym celem jest, aby Unia Europejska, która posiada narzędzia polityczne i gospodarcze wprowadziła szereg działań, które rzeczywiście ochronią chrześcijan. – mówi europoseł Gróbarczyk.
W przyjętym dokumencie przypomniano też stanowisko specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. sytuacji praw człowieka w Islamskiej Republice Iranu, który stwierdził, iż chrześcijanie nie powinni być karani za manifestowanie i praktykowanie swojej wiary.

Dawid Nahajowski, Strasburg

drukuj